Třetí (zkoušková) písemka

  • 30 bodů

  • píše se ve zkouškovém období, čas i s kontrolou max 1:45 hod.

  • přihlašuje se na ni jako na zkouškový termín

  • odevzdá se dle pokynů zadávajícího

  • písemku zadává a hodnotí vyučující předmětu nebo osoba pověřená - ne nutně váš cvičící