Třída File (2)

Vytvoření souboru nebo adresáře:

boolean createNewFile()

(pro soubor) vrací true, když se podaří soubor vytvořit

boolean mkdir()

(pro adresář) vrací true, když se podaří adresář vytvořit

boolean mkdirs()

navíc si dotvoří i příp. neexistující adresáře na cestě

Vytvoření dočasného (temporary) souboru:

static File createTempFile(String prefix, String suffix)

vytvoří dočasný soubor ve standardním pro to určeném adresáři (např. c:\temp) s uvedeným prefixem a sufixem názvu

static File createTempFile(String prefix, String suffix, File directory)

dtto, ale vytvoří dočasný soubor v adr. directory

Zrušení:

boolean delete()

zrušení souboru nebo adresáře

Přejmenování (ne přesun mezi adresáři!):

boolean renameTo(File dest)

přejmenuje soubor nebo adresář