Koncepce vstupně/výstupních operací v Javě

založeny na v/v proudech

plně platformově nezávislé

V/V proudy jsou

  • znakové (Reader/Writer) nebo

  • binární (Stream)

koncipovány jako "stavebnice" - lze vkládat do sebe a tím přidávat vlastnosti, např.

is = new InputStream(...);
bis = new BufferedInputStream(is);

Téměř vše ze vstupních/výstupních tříd a rozhraní je v balíku java.io.

počínaje J2SDK1.4 se rozvíjí alternativní balík - java.nio (New I/O)

Blíže viz dokumentace API balíků java.io, java.nio.