Kategorizace výjimek a dalších chybových objektů

  • Všechny objekty výjimek a chybových stavů implementují rozhraní java.lang.Throwable - „vyhoditelný

  • Nejčastěji se používají tzv. hlídané výjimky (checked exceptions) - to jsou potomci/instance třídy java.lang.Exception

  • Tzv. běhové (runtime, nebo též nehlídané, unchecked) výjimky jsou typu/typu potomka java.lang.RuntimeException - takové výjimky nemusejí být zachytávány

  • Vážné chyby JVM (potomci/instance java.lang.Error) - obvykle signalizují těžce napravitelné chyby v JVM - např. Out Of Memory, Stack Overflow..., ale též např. chybu programátora: AssertionError