Syntaxe kódu s ošetřením výjimek

Základní syntaxe:

  try { 
    //zde může vzniknout výjimka 

  } catch (TypVýjimky proměnnáVýjimky) { 
    // zde je výjimka ošetřena 
    // je možné zde přistupovat k proměnnéVýjimky

  }

Příklad - Otevření souboru může vyvolat výjimku

Bloku try se říká hlídaný blok, protože výjimky (příslušného hlídaného typu) zde vzniklé jsou zachyceny.