Kde uvádíme dokumentační komentáře

Dokumentační komentáře uvádíme:

  • Před hlavičkou třídy - pak komentuje třídu jako celek.

  • Před hlavičkou metody nebo proměnné - pak komentuje příslušnou metodu nebo proměnnou.

  • Celý balík (package) je možné komentovat speciálním samostatným HTML souborem package-summary.html uloženým v adresáři balíku.