Základní kategorie kontejnerů

  • seznam (List) - lineární struktura

  • množina (Set) - struktura bez uspořádání, rychlé dotazování na přítomnost prvku

  • asociativní pole, mapa (Map) - struktura uchovávající dvojice klíč->hodnota, rychlý přístup přes klíč