Rozšiřování rozhraní

Podobně jako u tříd, i rozhraní mohou být rozšiřována/specializována. Mohou dědit.

Na rozdíl od třídy, která dědí maximálně z jedné nadtřídy (předka) -

  • z rozhraní můžeme odvozovat potomky (podrozhraní - subinterfaces)

  • dokonce i vícenásobně - z více rozhraní odvodíme společného potomka slučujícího a rozšiřujícího vlastnosti všech předků.

Přesto to nepřináší problémy jako u klasické plné vícenásobné dědičnosti např. v C++, protože rozhraní samo

  • nemá proměnné

  • metody neimplementuje

  • nedochází tedy k nejednoznačnostem a konfliktům při podědění neprázdných, implementovaných metod a proměnných