"break" a "continue" s návěštím

Umožní ještě jemnější řízení průchodu vnořenými cykly

pomocí návěští můžeme naznačit, který cyklus má být příkazem break přerušen nebo

tělo kterého cyklu má být přeskočeno příkazem continue. Návěští