Doporučení k psaní for cyklů

Používejte asymetrické intervaly (ostrá a neostrá nerovnost):

podmínka daná počátečním přiřazením i = 0 a inkrementací i++ je neostrou nerovností, zatímco

opakovací podmínka i < 10 je ostrou nerovností -> i už nesmí hodnoty 10 dosáhnout!

Vytvarujte se složitých příkazů v hlavičce (kulatých závorkách) for cyklu -

je lepší to napsat podle situace před cyklus nebo až do jeho těla

Někteří autoři nedoporučují psát deklaraci řídicí proměnné přímo do závorek cyklu

for (int i = 0; ...

ale rozepsat takto:

int i; 
for (i = 0; ... 

potom je proměnná i přístupná ("viditelná") i mimo cyklus - za cyklem, což se však ne vždy hodí.