Řízení toku programu v těle metody

Příkaz (neúplného) větvení if

if (logický výraz) příkaz

platí-li logický výraz (má hodnoty true), provede se příkaz

Příkaz úplného větvení if - else

if (logický výraz) 
    příkaz1 
else 
    příkaz2        

platí-li logický výraz (má hodnoty true), provede se příkaz1

neplatí-li, provede se příkaz2

Větev else se nemusí uvádět