Z toho plyne, že...

  • co se naučíme v Javě, v C# jako když najdeme...

  • ale teď vážně: Java podporuje vytváření správných návyků v objektovém programování

  • a naopak systematicky brání přenosu některých špatných návyků z jiných jazyků