Bakalářské projekty a práce, diplomové práce

Bakalářské projekty a práce jdi na diplomové práce

Zadání projektů -- Vybrané projekty

Seznam (!pozor: nemusí odpovídat aktuálnímu stavu, konzultujte výše uvedený oficiální seznam proděkana!)

 • Vedoucí:Tomáš Pitner, tomp
  Název: One-step-shop přístup k veřejné správě
  Zadání: Bude upřesněno po dohodě s vedoucím práce..
  Kód projektu: I995
  Student - jméno,login: Jiri Bel, xbel
 • Vedoucí: Tomáš Pitner, tomp
  Název: Výkonnostní srovnání XML nástrojů v prostředí WWW aplikací
  Zadání: Student porovná zdarma použitelné nástroje pro zpracování XML dat (parsery, databáze, XSLT-transformátory) v prostředí modelové WWW aplikace (realizované jako JavaServlet, JSP, PHP, evt. CGI, FastCGI či plug-in modul - alespoň dvě rozhraní dle výběru) na platformě x86/Linux/Apache. Doporučí pro konkrétní aplikační rozhraní nejvhodnějí XML nástroje.
  Kód projektu: I995 (1 semestr-Inf)
  Student - jméno,login: Vladimir Kamba, xkamba
 • Vedoucí: Tomáš Pitner, tomp
  Název: Pomocné nástroje pro vytváření a správu elektronických učebnic
  Zadání: Student bude spolupracovat na projektu multimediálních elektronických učebnic
  Kód projektu: I995 (1 semestr-Inf)BR> Student - jméno,login: Irena Slahorkova, xslahork
 • Vedoucí: Tomáš Pitner, tomp
  Název: Administrace distančního vzdělávání
  Zadání: Student srovná existující (komerční a free) systémy vhodné pro administraci výukového procesu distančního studia (práce na společných projektech, komunikace se studenty, evidence studentských prací, hodnocení...). Doporučí systém adekvátní potřebám FI, nainstaluje jej a zprovozní.
  Kód projektu: I995 (1 semestr-Inf)
  Student - jméno,login: Jana Smejkalova, xsmejka1
 • Vedoucí: Tomáš Pitner, tomp
  Název: Obsluha SQL databáze přes WWW rozhraní
  Zadání: Student navrhne a implementuje systém pro webový přístup k SQL databázovému serveru. Realizační platformou bude PHP ve zvoleném prostředí (např. MS IIS + MySQL).
  Kód projektu: I995 (1 semestr-Inf)
  Student - jméno,login: Josef Kotrba, xkotrba
 • Diplomové práce jdi na bakalářské práce

  Zadání diplomek -- Vybrané diplomky -- Vybrané v minulých semestrech

  Seznam (!pozor: nemusí odpovídat aktuálnímu stavu, konzultujte výše uvedený oficiální seznam proděkana!)

 • Vedoucí:Tomáš Pitner, tomp
  Název: One-step-shop přístup k veřejné správě
  Zadání: Bude upřesněno po dohodě s vedoucím práce.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: ............................
  Student - jméno,login: Michal Nezerka, xnezerka
 • Vedoucí: Tomáš Pitner, tomp
  Název: Multimediální elektronické učebnice (1)
  Zadání: Student bude spolupracovat s vedoucím na projektu multimediálních elektronických učebnic, prostuduje dostupné zdroje týkající se technického řeení existujících multimediálních výukových podpor, navrhne API pro modulární systém vytváření, správy a prezentace elektronických učebnic.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace:
  Student - jméno,login: Zbynek Miksa, xmiksa
 • Vedoucí: Tomáš Pitner, tomp
  Název: Otevřené systémy na školách
  Zadání: Student zmapuje situace v používání otevřených systémů (Linux) a free-softwaru ve výuce na základních a středních školách. Navrhne vhodná řeení (např. vytvoření speciální distribuce Linuxu s balíky výukového SW, atd.) pro modelovou kolu a toto řeení realizuje v praxi.
  Studijní program: Informatika / Učitelství
  Zamýšlená specializace:
  Student - jméno,login: Radim Mares, xmares
 • Vedoucí: Tomáš Pitner, tomp
  Název: Výuková administrativa školy na otevřených technologiích
  Zadání: Student zmapuje situace v používání otevřených systémů (Linux) a free-softwaru pro výukovou administrativu (rozvrhování, hodnocení, vysvědčení, komunikace mezi učiteli/žáky) na základních a středních školách. Navrhne vhodná řeení vybrané partie výukového IS koly na bázi free-softwaru (Linux, PostgreSQL/MySQL, XML, Java...) a intranetových technologií pro modelovou školu a toto řešení ověří v praxi.
  Studijní program: Informatika / Učitelství
  Zamýšlená specializace:
  Student - jméno,login: Makovsky, xmakovsk
 • Vedoucí: Tomáš Pitner, tomp
  Název: Knihovna free výukových programů
  Zadání: Student zmapuje dostupnost free výukového software pro systémy DOS, Windows a Linux. Doporučí vhodné výukové prostředky dostupné on-line na Internetu (např. pro výuku jazyků, matematiky, historie,...). Shromáždí a sám dotvoří soubor free výukového software tak, aby uceleně pokrýval látku některého základo-/středoškolského předmětu v jednom roce.
  Studijní program: Učitelství
  Zamýšlená specializace:
  Student - jméno,login: Phladis, hladis
 • Tomáš Pitner, 1998-2000 Made with 1st Page 2000 - Professional tools for real minds.