Vybrané přednášky kurzu Služby počítačových sítí (P005)

JavaScript 

Tomáš Pitner, 1998-2000 Made with 1st Page 2000 - Professional tools for real minds.