Web 2.0 ve službách e-learningu

Masaryk University, Brno, Czech Republic

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Národního programu Informační společnost ’E-learning v kontextu sémantického webu’, č. 1ET208050401. This paper has been supported by the National Program Information Society, project 'E-learning in the Semantic Web Context', No. 1ET208050401.