Java - začínáme programovat
Java Technology Home Page
 
... o knize ...
Java - začínáme programovat
autor Tomáš Pitner
vydala Grada Publishing, 2002
cena 225,- Kč / 318,- Sk
224 stran
ISBN 80-247-0295-9
katalogové č.: 7760
podrobné info
objednat online
 
...kontakt na autora...
RNDr. Tomáš Pitner, Dr.
Masarykova univerzita
Fakulta informatiky
Botanická 68a
CZ-60200 Brno
e-mail: tomp@fi.muni.cz
http://www.fi.muni.cz/~tomp

Tato stránka byla navštívena krát (od 21. května 2002).
 

...jdi na... Základní zdroje Spouštění programů Zdrojové texty Často kladené dotazy Další zdroje

Základní zdroje

Postup při spouštění programů z knihy

 1. Stáhnout a nainstalovat vývojovou distribuci Javy2, nejlépe Java2 SDK 1.4 (pro Win, Linux, Solaris)
 2. Vytvořit si základní pracovní adresář na programování, např. c:\devel\java (na strojích s Windows), resp. ~/java na Linux/Solaris.
 3. Stáhnout zdrojový text příslušného programu z tohoto webu - zvlášť nebo v rámci balíku všech.
 4. Zdrojový program uložit do příslušného podadresáře výše vytvořeného základního pracovního adresáře. Např. zdrojový text třídy Pozdrav v balíku tomp.ucebnice (taková třída má uvedeno v hlavičce package tomp.ucebnice;) uložíme jako soubor c:\devel\java\tomp\ucebnice\Pozdrav.java (na Linux/Solaris podobně - např. ~/java/tomp/ucebnice/Pozdrav.java).
 5. Příkazem cd se přesuneme do základního pracovního adresáře c:\devel\java.
 6. Do tohoto adresáře uložíme příslušný dávkový soubor určený k překladu a spouštění tříd v balíku. Přímé odkazy na všechny dávkové soubory naleznete zde.
 7. Pro balík s názvem tomp.ucebnice.balik se bude dávkový soubor jmenovat balik.bat. Pozn.: Dávka pro spouštění tříd přímo z balíku tomp.ucebnice se (výjimečně) jmenuje pozdrav.bat, protože v tomto balíku není jiná třída než Pozdrav.
 8. Spuštěním dávkového příkazu následovaného jménem spouštěné třídy (bez přípony .java !!!) se provede překlad a následné spuštění (tj. aktivace funkce main) příslušné třídy.
 9. Pozn.: Dávkové soubory jsou (zatím) publikovány jen ve verzi pro Windows. Jsou však natolik jednoduché, že není problém přepsat je i pro požadovaný UNIXový shell nebo je vůbec nepoužívat a překlad i spouštění provádět přímo z příkazového řádku, např. takto (přeloží a spustí třídu tomp.ucebnice.Pozdrav):
  • cd c:\devel\java
  • javac -classpath . tomp\ucebnice\Pozdrav.java
  • java -classpath . tomp.ucebnice.Pozdrav

Časté dotazy a odpovědi (FAQ)

K čemu je volba -classpath?

Volbou -classpath, ať už při překladu nebo při spuštění, sdělujeme překladači, resp. zavaděči tříd, ve kterých adresářích má začít hledat přeložené (bajt)kódy tříd potřebných pro překlad či běh programů.
Překladač i spouštěč pak hledá přeložené kódy tříd v podadresářích adresářů uvedených za -cclasspath - a to v těch podadresářích, které odpovídají balíku, v němž je třída umístěna.
Např. při spouštění třídy tomp.ucebnice.Pozdrav příkazem java -classpath . tomp.ucebnice.Pozdrav se bude hledat podadresáři tomp\ucebnice aktuálního adresáře (.).
Pokud bychom zadali java -classpath c:\devel\java tomp.ucebnice.Pozdrav, hledala by se třída Pozdrav v c:\devel\java\tomp\ucebnice.

Jak se vyhnout opakovanému uvádění -classpath?

Je několik možností:
 • Nastavit požadovanou cestu ke třídám do systémové proměnné CLASSPATH, např. místo java -classpath c:\devel\java tomp.ucebnice.Pozdrav:
  1. nastavit set CLASSPATH=c:\devel\java
  2. spustit java tomp.ucebnice.Pozdrav
  Nastavení proměnné CLASSPATH je možné provést automatizovaně uvedením příkazu SET v příslušných startovacích souborech Windows (stejně jako bychom to dělali pro PATH) nebo změnou v Start/Settings/Control Panel/System/Advanced/Environment variables ve Windows NT/2000/XP(?) - pro XP to nevím. Nastavení se projeví až po restartu.
 • Chceme-li do cesty ke třídám uvést archívy .jar, můžeme je místo toho uložit do adresáře lib\ext pro dané běhové prostředí (Java Runtime Environment). V typickém případě, pokud jsme na Windows 98/NT/2000 apod. nainstalovali na disk C: kompletní Java2 SDK 1.4 do nabídnutých implicitních adresářů, bude úplná cesta k tomuto adresáři C:\Program Files\Java\j2re1.4.0\lib\ext. Pokud tam umístíme .jar soubory, běhové prostředí si je při zavádění tříd automaticky najde, tak, jako kdybychom je uvedli v proměnné CLASSPATH nebo na příkazovém řádku volbou -classpath.
  Tento způsob však příliš nedoporučuji! - proto jsem jej ani v knize neuváděl - snadno totiž v hloubi adresářové struktury uložený .jar archív "zapomeneme" a pak se divíme, jak to, že se nám spouštějí staré verze tříd, které už jsme dávno opravili...
 • Napsat si dávkový soubor na překlad a spouštění programů, tak, jak je to uděláno pro programy v této knize ... (preferuji tuto možnost)