Distanční vzdělávání na Fakultě informatiky MU v Brně

Následující kurzy poskytované Fakultou informatiky a Centrem dalšího vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně jsou určeny primárně učitelům základních a středních škol. Cílem je nabídnout aktivním učitelům možnost rozšířit si své kompetence v oblasti využívání počítačů ve výuce i běžném životě.

Kurzy nejsou zaměřeny výlučně na učitele informatiky; naopak, oslovují nejširší učitelskou veřejnost. Jejich snahou je dát náhled na základní oblasti aplikované i teoretičtější informatiky a poskytnout především informace využitelné ve školské praxi, zdaleka ne jen ve výuce informatiky/výpočetní techniky nebo správě školní sítě...

Na výuce se podílejí přímo odborníci Fakulty informatiky MU, kteří v příslušných oblastech pedagogicky působí a podílejí se na výzkumu.

Forma je převážně distanční, což umožňuje účast i relativně vytíženým uchazečům. Distanční studium zbavuje účastníka nutnosti pravidelného dojíždění, nezbavuje jej však pravidelného kontaktu s vyučujícím, realizovaného v optimálním případě elektronickou formou.

kurzy pro březen - červen 2001

Blok 0. Příprava

Blok 1. Základy informatiky

Blok 2. Počítače a programové systémy

Blok 3. Aplikace informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

Další informace k náplni a průběhu ochotně poskytne koordinátor kurzů na Fakultě informatiky Tomáš Pitner . Přihlášky bude v průběhu ledna a února přijímat Centrum dalšího vzdělávání Masarykovy univerzity. Bližší informace očekávejte na tomto místě začátkem ledna 2001.