Osnova kurzu Úvod do programování

1. Úvod

1.1.Cíle kurzu

1.2.Vstupní předpoklady kurzu

1.3.Obsah a forma učebního textu

1.4.Jak pracovat v kurzu "Úvod do programování"

1.5.Hodnocení kurzu

2. Úvod do algoritmizace a programování

2.1.Řešení úlohy na počítači ··· Výběr vhodného prostředku

2.2.Algoritmus ··· Algoritmické řešení úlohy

2.3.Jak algoritmus zapisovat?

2.4.Co s algoritmem, aby ho počítač dokázal provést?

3. Začínáme prakticky programovat

3.1.Instalace Turbo Pascalu 5.5

3.2.Nejjednodušší programy

3.3.Jednoduché výpočty s čísly

3.4.Jaké číslo vlastně potřebujeme?

3.5.Jak tedy používat číselné proměnné v Pascalu?

3.6.Lepší výstup (výpis) číselné informace

4. Programy, co se umějí rozhodovat

4.1.Prověření vstupu ··· Sestavení jednoduché podmínky větvení

4.2.Sestavení složitější podmínky ··· Relační operátory

4.3.Vnořené větvení

5. Podprogramy ··· Procedury a funkce

5.1.Vyčlenění vícekrát se vyskytujících částí programu do podprogramu

5.2.Jak psát procedury a funkce

6. Opakované provádění úseku výpočtu ··· Cykly

6.1.Sestavení jednoduchého cyklu

6.2.Co s nefunkčním programem? ··· Ladění programů

6.3.Složené datové typy, jejich načítání a výpis

6.4.Jak něco vyhledat ··· aneb bez cyklů to nepůjde

6.5.Ale který cyklus použít a jak?

6.6.Na co ještě stačí jednoduchý cyklus? ··· Příklady využití jednoduchých cyklů

6.7.Další složené datové typy ··· Záznamy

7. Jeden cyklus nestačí ··· aneb vnořené cykly

7.1.Vícerozměrná pole - matice, jejich načítání a výpis

7.2.Jednoduché algoritmy řazení

7.3.Lze "naše" tři algoritmy řazení ještě vylepšit?

8. "Výběrovky" ··· aneb abychom se po práci nenudili my ani naši žáci

9. Přehled metodik analýzy problémů, návrhu a implementace programů ··· Moderní programovací nástroje

9.1.Jak se programování za poslední léta změnilo?

9.2.Moderní programování

10. Výuka programování na základní a střední škole

10.1.Historie výuky počítačů a programování ··· Aneb ze středu pozornosti na periferii zájmu?

10.2.Co je cílem výuky algoritmizace a programování?

10.3.Jakou zvolit metodiku?

10.4.Jaké použít nástroje?

10.5.Obvykle chyby výuky algoritmizace a programování

10.6.Desatero zásad výuky algoritmizace a programování

11. Stručná referenční příručka vybraných prvků Turbo Pascalu

11.1.Struktura programu v Pascalu

11.2.Typy dat

11.3.Příkazy Pascalu

11.4.Strukturované/složené typy dat

12. Literatura, odkazy na Internet

12.1.Doporučené publikace o programování

12.2.Odkazy na internetové zdroje