Doporučená studijní literatura

Doporučené publikace o programování

Většina z uvedených publikací je dostupná např. na
http://www.vltava.cz.

Odkazy na internetové zdroje