PV182: Komunikace člověka s počítačem - podzim 2016

Jiří Sochor

Předmět je určen pro studenty navazujících magisterských programů. Předpokládá se znalost anglického jazyka, některé studijní materiály mohou být prezentovány v originálním znění.

Hodnocení:

Studenti prokazují znalosti při řešení samostatných úkolů kontrolovaných během laboratorních cvičení. Pro úspěšné hodnocení předmětu je nutné vyřešit a odevzdat nejpozději do stanoveného termínu před zahájením navazujícího cvičení postupně všechny požadované domácí úlohy. Studenti musí být připraveni svá řešení předvést na cvičení a obhajovat řešení.

pěkné a nápadité řešení: 7 bodů
rozumně zpracované řešení: 5 bodů
odfláknuté řešení: 3 body
zpožděné odevzdání max. do 6 kalendářních dní po termínu: "hodnocení"-2 body

Příklad: zpožděné a odfláknuté řešení => 3-2 = 1 bod

Při záverečné písemné zkoušce (90 minut) vypracují otázky a úkoly, které budou variacemi otázek ze zveřejněného seznamu. Před písemnou zkouškou musí student získat min. 16 bodů za domácí úlohy. Body nad hranicí 20 bodů se přičítají k hodnocení první písemné zkoušky.

Bodová stupnice a hodnocení

0-19 - F , 20-24 - E, 25-29 - D, 30-34 - C, 35-39 - B, 40-50 - A

Termíny zkoušek

T.B.A.L.

Přednášky a studijní materiály

Slajdy jsou postupně vkládány do složky IS Studijní materiály předmětu FI:PV182. Videa nejsou zdrojem informací pro studenty.
  
Úvod. Historie HCI. Návrh zaměřený na úlohy
Vysokoúrovňové modely 
Návrh zaměřený na uživatele. Vyhodnocování rozhraní s uživateli
Vyhodnocování rozhraní s uživateli. Vyhodnocování - řízené experimenty
Vyhodnocování - řízené experimenty. Návrh každodenních věcí
Návrh každodenních věcí, Reprezentace
Reprezentace, Vizuální proměnné, Metafory
Grafický návrh obrazovky
Kognitivní modely. Heuristiky použitelnosti.


 

Cvičení a úkoly

1 L/S: 21.9 společně, 2 S/L: 5.10/12.10, 3 S/L: 19.10/26.10, 4 S/L: 2.11/9.11, 5 S/L: 16.11/23.11, 6 S/L: 30.11/7.12 (rezerva 14.12)

Cvičení 1L/S:Pomocí webových aplikací vyřešte některé z následujících úkolů (příklady): U aplikací, které jste použili pro řešení úkolů, si položte následující otázky:

Je to dobrý nebo špatný návrh rozhraní ?
Odpovídá postup při řešení úkolu Vašemu myšlenkovému postupu, nebo je pořadí jednotlivých kroků pro Vás méně přirozené ? Nemáte uvnitř nepříjemný pocit ?
Zdá se vám, že to dobře vypadá ?
Posuzujete to podle podoby s jinými rozhraními ?
Pokud jsou zde problémy, jsou malé nebo velké ?
Přehlédli jste něco, co jste neměli přehlédnout ?
Je váš názor korektní ?
Jste si tím jistí ?
Vaše poznatky/komentáře/připomínky/názory doplňte do formuláře Cviceni1_UCO.txt a vložte do odevzdávárny Cviceni 1. Tento úkol není bodován.

1DU: Úvodní dokument
Rozbor semestrálního tématu podle volby/stejné téma pro celou skupinu. S využitím vzoru vypracujte písemný dokument, obsahující následující body, odstavce:

1. Motivace pro řešení daného projektu, zařízení, aplikace ....
2. Uživatelé a jejich typické úlohy
3. Jednoduché scénáře vybraných úloh
Výsledek vložte do příslušné odevzdávárny 1DU 01, 1DU 02, 1DU 03, 1DU 04 nejpozději 60 minut před zahájením cvičení 2S/L, tj. do 11:00 nebo 17:00. Poté se odevzdávárna uzavře a k dispozici je odevzdávárna Opozdilci.
Cvičení 2L/S: Procházka výsledky 1.DÚ: Po dvojicích zkontrolujte navzájem připravené texty, úlohy a scénáře. Použijte doporučení uvedená v přednášce.
Seznamte se s programovým prostředím Balsamic Mockups, zpracujte cvičnou úlohu (3 jednoduché obrazovky propojené do dialogové sekvence) podle pokynů cvičících.

2DU: Prvotní prototyp - skica aplikace
Ve formě papírové skici zpracujte prototyp pro Váš návrh zvolené aplikace. Ukázky papírových prototypů naleznete ve formě videí zde. Realizujte horizontální prototyp a pro 1-2 zvolene scénáře vertikální prototypy. Skicový prototyp v papírové nebo obdobné formě (plasty, samolepky, destičky apod.) přineste na cvičení 3S/L
Cvičení 3L/S: Procházka výsledky 2.DÚ, zadání 3.DÚ.

3DU: Střední prototyp: Pomocí Balsamic Mockups zpracujte prototyp pro Váš návrh aplikace. Realizujte horizontální prototyp a 2 zvolené vertikální prototypy. Dopracovaný návrh exportujte do PDF a odevzdejte jako 3.DÚ do příslušné odevzdávárny 3DU 01, 3DU 02, 3DU 03, 3DU 04 nejpozději 60 minut před zahájením cvičení 4S/L, tj. do 1100 nebo 1700. Připravte prezentaci řešení na cvičení 4L/S
Cvičení 4L/S: Procházka výsledky 3.DÚ, zadání 4.DÚ.

4DU: Testování prototypu pomocí scénářů.:
S využitím opravených a doplněných výsledků 1.DU připravte jako textový soubor 2 podrobné netechnické scénáře pro testování prototypu v Balsamic Mockups. Ve scénářích uveďte konkrétní hodnoty, které umožní sledovat propojenou sekvenci obrazovek. Vyhněte se jakýmkoliv nápovědám technického charakteru, jako např. přemísti myš a klikni na tlačítko. Odevzdejte jako 4.DÚ do příslušné odevzdávárny nejpozději 60 minut před zahájením cvičení 5S/L, tj. do 1100 nebo 1700. Současně vylepšujte prototyp. Scénáře použijete při testování prototypu na cvičeních 5LS.
Cvičení 5L/S: Testování návrhu podle scénářů vytvořených v rámci 4.DÚ. Nechte podle Vámi připravených scénářů otestovat kolegyni/kolegu prototyp. Zaznamenejte do textového souboru její/jeho reakce a komentáře. Záznam z testování uložte do před koncem cvičení do odevzdávárny Cvičení 5. Opravte chyby v návrhu.
Cvičení 6L/S: Hodnocení CRAP a heuristiky. Ve spolupráci s kolegy vyhodnoďte několik obrazovek Vašeho návrhu z pohledu CRAP a pomocí zadaných heuristik. Vyznačte na snímcích kritizovaná místa a připojte komentáře. Snímky obrazovek společně s komentářem uložte jako soubor ZIP na konci cvičení do odevzdávárny Cvičení 6. Zvažte úpravy návrhu.

Náměty na projekt

Literatura

BMO
počítadlo.abz.cz