PB009: Základy počítačové grafiky - jaro 2019

Jiří Sochor


"I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand." Confucius

Přednášky

 1. Úvod. Displeje. Grafická primitiva, interpolátory
  Lab 1
 2. Interpolátory. Vyplňování.
  Lab 1
 3. Vyplňování, ořezávání
  Lab 2/konz.HW1
 4. Barva, barevné modely
  Lab 2/konz.HW1
 5. Křivky v počítačové grafice
  Lab 3/konz.HW2
 6. Plochy v počítačové grafice
  Lab 3/konz.HW2
 7. Základy práce s rastrovým obrazem
  Lab 4/konz.HW3
 8. Transformace a promítání
  Lab 4/konz.HW3
 9. Modelování
  Lab 5/konz.HW4
 10. Lokální osvětlení těles, textury
  Lab 5/konz.HW4
 11. Viditelnost
  Lab - konzultace/konz.HW5
 12. Globální osvětlení scény. Sledování paprsku.
  Lab - konzultace/konz.HW5
 13. Radiozita.

 14. PDF soubory - slajdy ve verzi "4/A4 landscape" a "1/A4 landscape" jsou umístěny v IS. Videozáznamy nejsou k dispozici.

  Cvičení a domácí úlohy

  Během semestru v návaznosti na přednášená tíémata budou zadány jednoduché programátorské úlohy. Cílem je vyzkoušet si implementace základních algoritmů PG, které byly mnohokrát implementovány, jsou součástí různých knihoven a enžínů a jsou tak triviální, že jejich implementace občas vyžaduje netriviální úsilí. Zadání jsou publikována v IS. Celkem lze získat za tyto úlohy X kladných a Y záporných bodů.

  Programové prostředí: Processing nebo VS c++/opengl nebo java/opengl

  Upozornění pro studenty:

  Hodnocení

  Podmínkou pro absolvování předmětu je splnění všech DÚ (min.2 body/úloha) a složení písemné zkoušky. Odevzdané úlohy se hodnotí kladnými body, ale pozdní odevzdání úloh se v závěrečném hodnocení projeví jako záporné body. Za všechny DU lze tedy získat až 25 kladných a 10 záporných bodů. Pokud není poslední úloha odevzdána nejpozději do konečného termínu (6.6.2019) , je celkové hodnocení předmětu "F".
  Písemná zkouška obsahuje 5 otázek, max. 25 bodů. Záporné body lze "umořit/smazat" pomocí kladných bodů získaných na písemné zkoušce. Jinak řečeno - pokud se student/ka přihlášený na zkoušku nedostaví a nepíše písemku, dostane hodnocení "-"(pokud se neomluví), záporné body jsou zachovány pro další pokusy. Pokud má 5 záporných bodů a napíše písemku za 3 body, pak mu zůstávají na další termín 2 záporné body.
  Stupnice hodnocení podle kladných bodů za DÚ (min.10) a písemku po aplikaci záporných bodů (min.10)
  
   0 - 24 - F 
  25 - 29 - E
  30 - 34 - D
  35 - 38 - C
  39 - 42 - B
  43 - 50 - A
  
  Hodnocení písemné zkoušky bude zadáno do IS až poté, co bude zapsáno hodnocení domácích úloh cvičícími asistenty. Příklady otázek pro písemnou zkoušku jsou uvedeny v učebních materiálech PB009 v IS. Seznam je revidován nejpozději na konci semestru s ohledem na odpřednášená témata a jejich měnící se obsah.

  Ukončení kolokviem nebo zápočtem

  Předmět není možné zakončit kolokviem, ani zápočtem.

  Aplikace záporných bodů

     Příklad (DU: +11 -6 bodů):
      1.písemka   18, 11+18-6=23, hodnoceni "F" (6 záporných bodů zrušeno) 
      2.písemka   21, 11+21=33, hodnoceni "D"
     Příklad (DU: +20 -5 bodů):
      1.písemka   24, 20+24-5=39, hodnoceni "B" 
     Příklad (DU: +18 -6 bodů):
      1.písemka   4, "F", 2 záporné body zůstávají !
      2.písemka   11, 18+(11-2)= ... "F" (pisemka bez zap. bodu nesplnuje limit 10), zaporne body se vynuluji ... 
      3. pisemka ...
  	  
  	  

  Literatura

  Titulní strana knihy
  
  Žára J., Beneš B., Sochor J., Felkel P.: Moderní počítačová grafika.
  2.vydání, Computer Press, 2005
  
  počítadlo.abz.cz