PA157: Seminar on Computer Graphics Research, spring 2018

Jiří Sochor

Předmět je určen především pro studenty navazujících magisterských programů. Předpokládá se znalost anglického jazyka, vešteré studijní materiály budou prezentovány v originálním znění.

Plán semináře:


21.2
B411: Organizace semináře. Výběr článků.
28.2

 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50, doporučeno dohodnout přesný čas předem.
Potvrzení vybraného článku a jeho předchůdce.
Potvrzení možné řešit e-mailem, nepovinné konzultace osobně (nikoliv dopisem).
7.3

 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50
Potvrzení vybraného článku a jeho předchůdce.
Potvrzení možné řešit e-mailem, nepovinné konzultace osobně (nikoliv dopisem).
14.3

 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
Potvrzení vybraného článku a jeho předchůdce.
Potvrzení možné řešit e-mailem, nepovinné konzultace osobně (nikoliv dopisem).
21.3
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
28.3
B411: Prezentace 1.článku (předchůdce): 078, 226, 280
4.4 
B411: Prezentace 1.článku (předchůdce): 401, 447
11.4 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
18.4 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
25.4
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
2.5
B411: Prezentace 2.článku: 078, 226, 280
9.5
B411: Prezentace 2.článku: 401, 447
16.5
Dies Academicus

Úkoly

Studenti referují 2 články. Nejprve zvolí co nejdříve 1. článek pomocí hlasování. Volba obsahuje 3 níže nabídnuté konference - SIA16, SIA17, HPG17. Do sloupce "jmeno" napište posledni 3 číslice UČO/číslo zvoleného článku. Zašklrtněte současne volbu konference, ze které článek pochází. Pokud se rozhodnete pro jiný zdroj, pak konzultujte návrh s vyučujícím. Po přidělení článku volí studenti další článek následujícím způsobem: Podle seznamu literatury uvedené v článku zvolí podle vlastního uvážení článek, který je významným předchůdcem. Alternativně naleznou (např. v knihovně ACM) článek, který je významným/zajímavým následníkem. Podle vlastní úvahy mohou spojit i více předchůdců nebo následníků do jedné prezentace. Na základě studia článku připraví prezentaci týkající se daného článku a zváží přitom následující body:

Podmínky pro splnění kolokvia

Články na výběr

V následujícím seznamu jsou konference uložené v knihovně www.acm.org/dl.

Vybrané články

UCO
  paper
078
Fast BVH Construction on GPUs
078
Extended Morton codes for high performance bounding volume hierarchy construction
226
Distributed Interactive Ray Tracing of Dynamic Scenes
226
Improved two-level BVHs using partial re-braiding
280
Guided Image Filtering for Interactive High-quality Global Illumination
280
An efficient denoising algorithm for global illumination
401
A Method for Registration of 3-D Shapes
401
Block assembly for global registration of building scans
447
Mesh colors
447
Mesh color textures