PA157: Seminar on Computer Graphics Research, spring 2019

Jiří Sochor

Předmět je určen především pro studenty navazujících magisterských programů. Předpokládá se znalost anglického jazyka, vešteré studijní materiály budou prezentovány v originálním znění.

Plán semináře:


19.2
B411: Organizace semináře. Výběr článků.
26.2

 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-9:30, 14:00-15:50, doporučeno dohodnout přesný čas předem.
Potvrzení vybraného článku a jeho předchůdce.
Potvrzení možné řešit e-mailem, nepovinné konzultace osobně (nikoliv dopisem).
5.3

 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-9:30, 14:00-15:50.
Potvrzení vybraného článku a jeho předchůdce.
Potvrzení možné řešit e-mailem, nepovinné konzultace osobně (nikoliv dopisem).
12.3

 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-9:30, 14:00-15:50.
Potvrzení vybraného článku a jeho předchůdce.
Potvrzení možné řešit e-mailem, nepovinné konzultace osobně (nikoliv dopisem).
19.3
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-9:30, 14:00-15:50.
26.3
B411: Prezentace 1.článku (předchůdce): 341, 399, 582, 649
2.4 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
9.4 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
16.4 
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-9:30, 14:00-15:50.
23.4
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-9:30, 14:00-15:50.
30.4
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
7.5
Konzultace kanc. Sochor - A413: 8:30-11:00, 15:30-15:50.
14.5
B411: Prezentace 2.článku: 341, 399, 582, 649
Odevzdání prezentací do úschovny v IS.

Úkoly

Studenti referují 2 články. Nejprve zvolí co nejdříve 1. článek pomocí hlasování. Volba obsahuje 2 níže nabídnuté konference - I3D18 a I3D17. Do sloupce "jmeno" napište posledni 3 číslice UČO/označení zvoleného článku. Pokud se rozhodnete pro jiný zdroj, pak konzultujte návrh s vyučujícím. Po přidělení článku volí studenti další článek následujícím způsobem: Podle seznamu literatury uvedené v článku zvolí podle vlastního uvážení článek, který je významným předchůdcem. Volbu - odkaz na článek - oznámí dopisem vyučujícímu. V seznamu Vybrané články kontrolují, zda byla jejich volba zaregistrována. Alternativně naleznou (např. v knihovně ACM) článek, který je významným/zajímavým následníkem. Podle vlastní úvahy mohou spojit i více předchůdců nebo následníků do jedné prezentace. Na základě studia článku připraví prezentaci týkající se daného článku a zváží přitom následující body:

Podmínky pro splnění kolokvia

Články na výběr

V následujícím seznamu jsou konference uložené v knihovně www.acm.org/dl.

Vybrané články

UCO
  paper
341
Clustered deferred and forward shading
341
Tiled light trees
399
Dynamic modeling and rendering of grass wagging in wind
399
Responsive real-time grass rendering for general 3D scenes
582
Dynamic units of visual speech
582
Visemenet: audio-driven animator-centric speech animation
583
Článek - předchůdce
583
Článek I3D18 nebo I3D17
593
Článek - předchůdce
593
Článek I3D18 nebo I3D17
649
The Lumigraph
649
Real-time global illumination using precomputed light field probes