Základy práva pro informatiky

  1. Úvod.

  2. Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.).

  3. Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.).

  4. Trestní právo.

  5. Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.).

  6. Občanské právo.

  7. Obchodní právo.

  8. Pracovní právo.


  9. Šmíd, Vladimír. Manažer a právní informace. In BA (Hons) in Law and Business Management - Úvod do studia. Brno : B.I.B.S., a.s., 2004. s. 4-13.