Základní práce

  1. Šmíd, Vladimír. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, rigorózní práce. Brno, 2003.

  2. Šmíd, Vladimír. Management informačního systému Masarykovy univerzity, diplomová práce. Brno, 1995.

  3. Šmíd, Vladimír. Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích, kandidátská disertační práce. Brno, 1990.

  4. Šmíd, Vladimír. Konvexní programování, diplomová práce. Brno, 1984.