Publikace

 1. Schelle, Karel - Šmíd, Vladimír. Evidence nemovitostí. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. II. svazek D – J. ISBN 978-80-7380-587-6, s. 375-385.

 2. Schelle, Karel - Šmíd, Vladimír - Veselá, Renata. Evidence obyvatel. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. II. svazek D – J. ISBN 978-80-7380-587-6, s. 386-409.

 3. Šmíd, Vladimír. Evidence nemovitostí z historického pohledu. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava, 2012. KEY Publishing. ISBN 978-80-7418-144-3, s. 573–584-12.

 4. Schelle, Karel - Šmíd, Vladimír. One Thousand Years of the Czech Realestate Cadastre. In Právní a ekonomické problémy současnosti III, 1.vyd. Ostrava, 2007. KEY Publishing. ISBN 978-80-87071-46-5, s. 16-26.

 5. Šmíd, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů. In Bezpečnostní politika IS. Sborník příspěvků. Špindlerův mlýn, 2007. Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-7043-554-0, s. 63-68.

 6. Šmíd, Vladimír - Schelle, Karel. Real Estate Records. In Masaryk University Journal of Law and Technology, 1,2. Brno, 2007. Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, s. 331-346.

 7. Šmíd, Vladimír. “Zveřejňování závěrečných prací na vysokých školách. In Konference Pedagogický software 2006. Sborník příspěvků. České Budějovice, 2006. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 80-85455-64-1, s. 1-2.

 8. Šmíd, Vladimír - Schelle, Karel - Veselá, Renata. Vývoj evidence obyvatelstva. Veřejná správa, týdeník vlády ČR. Praha, Ministerstvo vnitra ČR. 2005, č. 45, příloha, s. 1-13. ISSN 0027-8009. 2005.

 9. Šmíd, Vladimír - Schelle, Karel - Veselá, Renata. “The Never Ending Story“ or 15,000 years of attempts to register inhabitants. In Cyberspace 2005. Sborník příspěvků. Brno, 2005. Masarykova univerzita v Brně. ISBN 80-210-4060-2, s. 117-125.

 10. Šmíd, Vladimír. A se mnou přijde zákon .. Click!, Praha, Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o. Vol. XVI, no. 9, s. 74-75. ISSN 1801-2345. 2005.

 11. Šmíd, Vladimír. Registr obyvatel pro 21. století. In JUMAN 05 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Praha, 2005. Sdružení EVIDA. ISBN 80-86596-66-4, s. 271-296.

 12. Šmíd, Vladimír. Informační systém veřejné správy vs. komerční informační systémy. In Tvorba softwaru 2005. Sborník příspěvků. Ostrava, 2005. TANGER, s.r.o. ISBN 80-85988-??-6, s. 1-9.

 13. Šmíd, Vladimír - Schelle, Karel. Vědecká konference "Právní regulace společnosti informačních sítí". Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha, Academia, nakladatelství AV ČR. Vol. 144, no. 2, s. 207-208. ISSN 0231-6625. 2005.

 14. Schelle, Karel - Šmíd, Vladimír. Rodné číslo v informačních systémech. Právní rádce: Měsíčník hospodářských novin. Vol. XII, no. 11, s. 44-47. ISSN 1210-4817. 2004.

 15. Schelle, Karel - Šmíd, Vladimír. Rodné číslo v informačních systémech. In GEMAN 04 "General Management". Sborník příspěvků. Praha, 2004. Sdružení EVIDA. ISBN 80-86596-51-6, s. 215-224.

 16. Šmíd, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor. In JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Praha, 2004. Sdružení EVIDA. ISBN 80-86596-52-4, s. 219-224.

 17. Schelle, Karel - Šmíd, Vladimír. Rodné číslo v informačních systémech - dobrý sluha nebo zlý pán. In Právní regulace společnosti informačních sítí. Sborník příspěvků. Třebíč, 2004. Západomoravská vysoká škola, o.p.s. 7 s.

 18. Šmíd, Vladimír. Manažer a právní informace. In BA (Hons) in Law and Business Management - Úvod do studia. Brno : B.I.B.S., a.s., 2004. s. 4-13.

 19. Šmíd, Vladimír. Právní režim informačních systémů obsahujících osobní údaje. In Tvorba softwaru 2003. Sborník příspěvků. Ostrava, 2003. TANGER, s.r.o. ISBN 80-85988-84-6, s. 196-206.

 20. Šmíd, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení. In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. ISBN 80-86575-96-9, s. 268-273.

 21. Šmíd, Vladimír. Ochrana osobních údajů - srovnání legislativy a aplikace v ČR a SR. In Seminár Informačná bezpečnosť na univerzitách. Sborník príspevkov. Nitra, 2002. EUNIS-SK. S. 1-11.

 22. Šmíd, Vladimír. Informační systém veřejné správy a jeho vztah k ostatním informačním systémům. In Tvorba softwaru 2002. Sborník příspěvků. Ostrava, 2002. TANGER, s.r.o. ISBN 80-85988-74-7, s. 180-185.

 23. Šmíd, Vladimír. Ochrana osobních údajů a informační systémy - dva roky v nových podmínkách. In Tvorba softwaru 2002. Sborník příspěvků. Ostrava, 2002. TANGER, s.r.o. ISBN 80-85988-74-7, s. 170-179.

 24. Šmíd, Vladimír. Zákon o ochraně osobních údajů na vysokých školách. In EUNIS'2001. Sborník příspěvků. Nečtiny, 2001. EUNIS-CZ. S. 1-6.

 25. Šmíd, Vladimír. Jak si Masarykova univerzita poradila s ochranou osobních údajů. Zpravodaj ÚVT MU v Brně. Vol. 11, no. 5, s. 8-11. ISSN 1212-0901. 2001.

 26. Šmíd, Vladimír. Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU v Brně. Vol. 11, no. 3, s. 1-4. ISSN 1212-0901. 2001.

 27. Šmíd, Vladimír. Nový zákon o ochraně osobních údajů na vysokých školách. In RUFIS'2000. Sborník příspěvků. Brno, 2000. VUT v Brně. ISBN 80-214-1671-8, s. 116-121.

 28. Šmíd, Vladimír - Kohoutková, Jana. Matriky studentů vysokých škol v ČR a jejich informační hodnota. In RUFIS'2000. Sborník příspěvků. Brno, 2000. VUT v Brně. ISBN 80-80-214-1671-8, s. 111-115.

 29. Šmíd, Vladimír. Nový zákon o ochraně osobních údajů a outsourcing. DSM, Praha : Tate International, s.r.o., IV, 5, s. 18-21. ISSN 1211-8737. 2000.

 30. Šmíd, Vladimír. Ochrání nový zákon naše osobních údaje? Business World, Praha : IDG Czech, a.s., 2000, 6, s. 22-25. ISSN 1210-9924. 2000.

 31. Kohoutková, Jana - Šmíd, Vladimír. Sdružené informace matrik studentů: integrace dat pro informační systém veřejné správy. In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra, 2000. SPU v Nitre. ISBN 80-7137-713-9, s. 101-106.

 32. Šmíd, Vladimír. Studijní programy Masarykovy univerzity v nové podobě. Univerzitní noviny, Brno : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 6, 9, s. 4-5. ISSN 1211-6866. 1999.

 33. Šmíd, Vladimír. Ostatní právní prostředky ochrany dat. Computerworld, Praha : International Data Group, 1997, 20, s. 1-4. ISSN 1210-9924. 1997. Seriál Bezpečnost pro všechny, soukromí pro každého.

 34. Šmíd, Vladimír. Český Informační zákon. Computerworld, Praha : International Data Group, 1997, 18, s. 1-4. ISSN 1210-9924. 1997. Seriál Bezpečnost pro všechny, soukromí pro každého.

 35. Šmíd, Vladimír. Politické a legislativní návaznosti ve světě. Computerworld, Praha : International Data Group,1997, 17, s. 1-4. ISSN 1210-9924. 1997. Seriál Bezpečnost pro všechny, soukromí pro každého.

 36. Šmíd, Vladimír. Nový způsob řízení informačního systému MU. Zpravodaj ÚVT MU v Brně. Vol. 6, no. 2, s. 3-4. ISSN 1212-0901. 1995.

 37. Šmíd, Vladimír. Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. In Sborník z 3. letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Brno : VUT, FAST, 1994. 10 s.

 38. Šmíd, Vladimír. Přijímací řízení 1991. Zpravodaj ÚVT MU v Brně. Vol. 2, no. 2, s. 1-4. ISSN 1212-0901. 1991.

 39. Šmíd, Vladimír. Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích. In Sborník krátkých referátů ze semináře SOFSEM '89. Brno : Univerzita J.E.Purkyně, Jednota československých matematiků a fyziků., 1989., s. 69-72.

 40. Šmíd, Vladimír. Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích. In Sborník ze semináře LOP '89. Brno : Univerzita J.E.Purkyně., 1989., s. 55-64.

 41. Šmíd, Vladimír. Evidence učebních plánů, automatická tvorba seznamu přednášek i rozvrhu hodin. AIŘS ve školství, Praha : OVC ČVUT, 1988, 14, s. 28-34. 1988.