Projekty

 1. Šmíd, Vladimír. Spisová služba a procesní řízení. Brno: MŠMT, 2009. 7 s. Závěrečná zpráva o realizaci rozvojového projektu MŠMT ČR.

 2. Šmíd, Vladimír. Komplexní softwarové řešení spisové služby a procesního řízení pro vysoké školy a jejich integrální napojení na ekonomický informační systém. Brno: MŠMT, 2006. 7 s. Závěrečná zpráva o realizaci rozvojového projektu MŠMT ČR.

 3. Šmíd, Vladimír - Beran, Jan - Pištěk, Petr - Uličný, Jiří. Rozvoj informačních technologií v celoživotním vzdělávání na CDV MU v Brně. Brno: MŠMT, 2004. 4 s. Závěrečná zpráva o realizaci projektu FRVŠ 792/2003.

 4. Kohoutková, Jana - Burian, Ivan - Ocelková, Šárka - Šmíd, Vladimír. Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Brno: MŠMT, 2001. 116 s. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Projekt LS013244.

 5. Šmíd, Vladimír - Kohoutková, Jana. Matriky studentů vysokých škol v ČR a jejich informační hodnota. In RUFIS'2000. Sborník příspěvků. Brno, 2000. VUT v Brně. ISBN 80-80-214-1671-8, s. 111-115.

 6. Kohoutková, Jana - Šmíd, Vladimír. Sdružené informace matrik studentů: integrace dat pro informační systém veřejné správy. In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra, 2000. SPU v Nitre. ISBN 80-7137-713-9, s. 101-106.

 7. Koudelka, Petr - Kohoutková, Jana - Měcháček, Jaroslav - Račanský, Václav - Šmíd, Vladimír. Databáze sdružených informací matrik studentů. Brno, 1999. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. s. 8.

 8. Šmíd, Vladimír. Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. In Sborník z 3. letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Brno : VUT, FAST, 1994. 10 s.

 9. Horová, Ivana - Šmíd, Vladimír - Zlámal, Aleš. Podmínky studia invalidních studentů na PřF MU. Brno : MŠMT, 1993. 60 s. Zpráva o výsledcích práce na výzkumném úkolu za rok 1993. (Programový produkt pro tvorbu rozvrhu hodin.)

 10. Šmíd, Vladimír - Haluzová, Jana - Javorník, Michal - Moučka, Bohuslav - Petlan, Ivan - Šmarda, Jaroslav - Vedra, Jiří - Tomanová, Jarmila. Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. Brno : MŠMT, 1993. 120 s. Průběžná zpráva o výsledcích práce na výzkumném úkolu za rok 1993.

 11. Šmíd, Vladimír - Benešovský, Miroslav - Franek, Jiří - Haluzová, Jana - Javorník, Michal - Moučka, Bohuslav - Petlan, Ivan - Šmarda, Jaroslav - Vedra, Jiří. Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. Brno : MŠMT, 1992. 120 s. Průběžná zpráva o výsledcích práce na výzkumném úkolu za rok 1992.

 12. Šmíd, Vladimír - Benešovský, Miroslav - Račanský, Václav - Javorník, Michal - Petlan, Ivan - Šmarda, Jaroslav. Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. Brno : MŠMT, 1991. 120 s. Průběžná zpráva o výsledcích práce na výzkumném úkolu za rok 1991.

 13. Šmarda, Jaroslav - Šmíd, Vladimír - Michl, Rostislav - Javorník, Michal - Petlan, Ivan - Uhlíř, Zdeněk - Dobrovolný, Pavel. Projektové a programové řešení automatizace v expedici s cílem připravit rutinní provoz na počítači ADT. 1989. Závěrečná zpráva o řešení úkolu za rok 1989.

 14. Šmíd, Vladimír. Evidence učebních plánů, automatická tvorba seznamu přednášek i rozvrhu hodin. AIŘS ve školství, Praha : OVC ČVUT, 1988, 14, s. 28-34. 1988.

 15. Šmarda, Jaroslav - Šmíd, Vladimír - Michl, Rostislav - Javorník, Michal - Petlan, Ivan - Uhlíř, Zdeněk - Dobrovolný, Pavel. Vývoj a doladění programových prostředků pro automatizaci činností útvaru Expedice. 1988. Závěrečná zpráva o řešení úkolu za rok 1988.

 16. Šmíd, Vladimír. Závěrečné zkoušky a ukončení studia. Brno : MŠMT, 1987. 70 s. Projekt v rámci RŠ-I-08/07.

 17. Šmarda, Jaroslav - Šmíd, Vladimír - Javorník, Michal - Petlan, Ivan. Student na VŠ s lokálními databázemi a alternativními vstupy. Brno : MŠMT, 1987. 120 s. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu.

 18. Šmarda, Jaroslav - Šmíd, Vladimír - Michl, Rostislav - Javorník, Michal - Petlan, Ivan - Uhlíř, Zdeněk - Dobrovolný, Pavel. Návrh a vývoj programových prostředků pro potřeby řízení. 1987. Závěrečná zpráva o řešení úkolu za rok 1987.

 19. Šmarda, Jaroslav - Šmíd, Vladimír - Michl, Rostislav - Javorník, Michal - Petlan, Ivan - Uhlíř, Zdeněk - Dobrovolný, Pavel. Návrh a vývoj programových prostředků pro potřeby řízení. 1986. Závěrečná zpráva o řešení úkolu za rok 1986.