Matrika studentů vysokých škol

  1. Šmíd, Vladimír - Kohoutková, Jana. Matriky studentů vysokých škol v ČR a jejich informační hodnota. In RUFIS'2000. Sborník příspěvků. Brno, 2000. VUT v Brně. ISBN 80-80-214-1671-8, s. 111-115.

  2. Kohoutková, Jana - Šmíd, Vladimír. Sdružené informace matrik studentů: integrace dat pro informační systém veřejné správy. In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra, 2000. SPU v Nitre. ISBN 80-7137-713-9, s. 101-106.

  3. Koudelka, Petr - Kohoutková, Jana - Měcháček, Jaroslav - Račanský, Václav - Šmíd, Vladimír. Databáze sdružených informací matrik studentů. Brno, 1999. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. s. 8.

  4. Šmíd, Vladimír. Závěrečné zkoušky a ukončení studia. Brno : MŠMT, 1987. 70 s. Projekt v rámci RŠ-I-08/07.

  5. Šmarda, Jaroslav - Šmíd, Vladimír - Javorník, Michal - Petlan, Ivan. Student na VŠ s lokálními databázemi a alternativními vstupy. Brno : MŠMT, 1987. 120 s. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu.