Management informačního systému

 1. Přehled dějin managementu.

 2. Pojem informačního systému.

 3. Specifikace informačního systému.

 4. Životní cyklus informačního systému.

 5. Objektově orientovaný přístup.

 6. BPR – Business Process Reengineering.

 7. Outsourcing.

 8. BSP – Bussines System Planning.

 9. JAD – Joint Application Development.

 10. SIVA – Strategic Information Value Analysis.

 11. MDIS – Multidimensional Development of Information System.


 12. Šmíd, Vladimír. Management informačního systému Masarykovy univerzity. Brno, 1995.


 13. Šmíd, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení. In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. ISBN 80-86575-96-9, s. 268-273.