Informační právo

 1. Listina základních práv a svobod.

 2. Ochrana osobnosti.

 3. Obchodní firma a obchodní tajemství.

 4. Autorské právo.

 5. Průmyslové vlastnictví.

 6. Ochrana osobních údajů

 7. Svobodný přístup k informacím

 8. Ochrana utajovaných informací

 9. Trestněprávní souvislosti


 10. Šmíd, Vladimír. A se mnou přijde zákon .. Click!, Praha, Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o. Vol. XVI, no. 9, s. 74-75. ISSN 1801-2345. 2005.

 11. Šmíd, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor. In JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Praha, 2004. Sdružení EVIDA. ISBN 80-86596-52-4, s. 219-224.

 12. Šmíd, Vladimír. Novela zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve smyslu zákona 86/1996 Sb. Brno, 1996.