Informační politika a SIS ČR

 1. Státní informační politika - cesta k informační společnosti.

 2. Zákon o ochraně osobních údajů.

 3. Zákon o elektronickém podpisu.

 4. Vyhláška ÚOOÚ o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.

 5. Zákon o informačních systémech veřejné správy.

 6. Koncepce budování informačních systémů veřejné správy.

 7. Legislativní opatření MV ČR v oblasti informačních systémů veřejné správy.

 8. Metodické pokyny MV ČR v oblasti informačních systémů veřejné správy.

 9. Základní registry veřejné správy.

 10. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

 11. Akční plán eEurope 2005.

 12. i2010 Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost.

 13. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání.

 14. Reforma státní správy a role informačních technologií.

 15. Vídeňská konference.

 16. Portál veřejné správy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.


 17. Šmíd, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů. In Bezpečnostní politika IS. Sborník příspěvků. Špindlerův mlýn, 2007. Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-7043-554-0, s. 63-68.

 18. Šmíd, Vladimír - Schelle, Karel. Real Estate Records. In Cyberspace 2006. Sborník příspěvků. Brno, 2006. Masarykova univerzita. ISBN ??-?????-??-?, s. ?-?.

 19. Šmíd, Vladimír - Schelle, Karel - Veselá, Renata. Vývoj evidence obyvatelstva. Veřejná správa, týdeník vlády ČR. Praha, Ministerstvo vnitra ČR. 2005, č. 45, příloha, s. 1-13. ISSN 0027-8009. 2005.

 20. Šmíd, Vladimír - Schelle, Karel - Veselá, Renata. “The Never Ending Story“ or 15,000 years of attempts to register inhabitants. In Cyberspace 2005. Sborník příspěvků. Brno, 2005. Masarykova univerzita v Brně. ISBN 80-210-4060-2, s. 117-125.

 21. Šmíd, Vladimír. Registr obyvatel pro 21. století. In JUMAN 05 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Praha, 2005. Sdružení EVIDA. ISBN 80-86596-66-4, s. 271-296.

 22. Šmíd, Vladimír. Informační systém veřejné správy vs. komerční informační systémy. In Tvorba softwaru 2005. Sborník příspěvků. Ostrava, 2005. TANGER, s.r.o. ISBN 80-85988-??-6, s. 1-9 (?).

 23. Schelle, Karel - Šmíd, Vladimír. Rodné číslo v informačních systémech. In GEMAN 04 "General Management". Sborník příspěvků. Praha, 2004. Sdružení EVIDA. ISBN 80-86596-51-6, s. 215-224.

 24. Šmíd, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor. In JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Praha, 2004. Sdružení EVIDA. ISBN 80-86596-52-4, s. 219-224.

 25. Schelle, Karel - Šmíd, Vladimír. Rodné číslo v informačních systémech - dobrý sluha nebo zlý pán. In Právní regulace společnosti informačních sítí. Sborník příspěvků. Třebíč, 2004. Západomoravská vysoká škola, o.p.s. s. 7.

 26. Šmíd, Vladimír. Informační systém veřejné správy a jeho vztah k ostatním informačním systémům. In Tvorba softwaru 2002. Sborník příspěvků. Ostrava, 2002. TANGER, s.r.o. ISBN 80-85988-74-7, s. 180-185.

 27. Šmíd, Vladimír - Kohoutková, Jana. Matriky studentů vysokých škol v ČR a jejich informační hodnota. In RUFIS'2000. Sborník příspěvků. Brno, 2000. VUT v Brně. ISBN 80-80-214-1671-8, s. 111-115.

 28. Kohoutková, Jana - Šmíd, Vladimír. Sdružené informace matrik studentů: integrace dat pro informační systém veřejné správy. In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra, 2000. SPU v Nitre. ISBN 80-7137-713-9, s. 101-106.

 29. Koudelka, Petr - Kohoutková, Jana - Měcháček, Jaroslav - Račanský, Václav - Šmíd, Vladimír. Databáze sdružených informací matrik studentů. Brno, 1999. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. s. 8.

 30. Šmíd, Vladimír. Studijní programy Masarykovy univerzity v nové podobě. Univerzitní noviny, Brno : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 6, 9, s. 4-5. ISSN 1211-6866. 1999.

 31. Šmíd, Vladimír. Právní aspekty informační politiky ČR. Brno, 1999. Masarykova univerzita v Brně. s. 120.