language/encoding

Diplomová práce Pavel Rychlého

O čem to je?

Moje diplomová práce se jmenuje Relační datové modely v informačních systémech a jak je možné z názvu tušit, jde o datové modely při vývoji velkých (zvláště informačních) systémů.

Všechno to povídání o datových modelech není příliš zajímavé. O to zajímavější je ovšem přiložený program, který vznikl při psaní diplomky. (Už proto že je skoro celý napsán v Tcl/Tk. :-))

Závěr diplomové práce

V teoretické části práce byly shrnuty formální podklady relačního datového modelu a entitně-relačních diagramů (kapitoly 1 a 2). Bylo navrženo několik rozšíření E-R diagramů, které usnadňují vývoj datových modelů pro informační systémy (kapitoly 3 a 4).

V praktické části byl navržen a implementován univerzální nástroj pro tvorbu diagramů, který umožňuje práci s libovolným typem diagramů (kapitoly 5 a 6). Jedná se o otevřený, plně konfigurovatelný systém s možností dalších rozšíření (kapitola 7).

Kde se dovědět více?

Pro zájemce jsou jednolivé části přístupné přímo zde:
Poslední změna: Pavel Rychlý