O této aplikaci

Co to je?

Toto je aplikace na memorování nesmyslných informací, zejména slovíček, a zejména v Japonštině. ^_~

Jak se s tím pracuje?

V Rozcestníku vpravo je seznam odkazů. Nejprve je nutno se zaregistrovat (aby si systém mohl pamatovat co už umíte) a přihlásit se. Pak je nutno vybrat okruhy, ze kterých má být uživatel zkoušen (odkaz "Volba okruhů/lekcí"), a nakonec zvolit "Začít se učit".

Prohlížeč musí mít zapnuté cookies (kvůli autentizaci) a povolený Javascript (pro stránku se zkoušením, která si otázky načítá asynchronně).

Otázky jsou děleny do okruhů (lekcí), je možné zvlášť zapínat a vypínat zkoušení jednotlivých okruhů. Každý uživatel si může přidávat svá slovíčka.

TODO

... aneb co nefunguje nebo by se mělo zlepšit:

Co je nového (seznam změn)

2009-03-25
Úpravy designu. Otázka a odpověď v hlavní aplikaci zvýrazněny, tabulky přepsány s podbarveným sudým a lichým řádkem, v logu odpovědí ke kartičce zobrazeno, která zpětná vazba je z fáze opakování a tedy se z ní počítá výsledek, atd.
2009-03-24
Histogramy mají nyní číselné údaje nad sloupci. Přidána správa pijavic a polo-pijavic přibližně podle Supermema. Po pátém zapomenutí v řadě u otázek s intervalem do 20 dní je možno otázku odložit o 50-100 dní.
2009-03-21
Výběr počtu nových otázek rozšířen na 1, 2, 5, 10, 20 a 40. Přidána evidence počtu po sobě jdoucích zapomenutí otázky.
2009-03-20
Odkaz na aplikaci "Co se učit", odkaz na zkoušení přejmenován na "Začít se učit". Přidána aplikace "histogram opakování". Hmm, mám až 35-krát opakovanou otázku. Měl bych dodělat upozornění na špatně formulované otázky. Implementován počet zapomenutí otázky a histogram počtu zapomenutí.
2009-02-11
Aplikace zobrazující histogram intervalů všech otázek a histogram obtížností.
2008-11-11
Kompletně předělaný způsob přidělování nových otázek. Nyní se korektně zobrazuje počet otázek k zopakování, počet do drilu, a počet nových. Taky se automaticky každý den přidá aspoň 5 nových (kromě případů, že jsem předchozí nové ještě nedokončil). Je trochu zamlžena hranice mezi fází zkoušení a fází drilu: chybně zodpovězené otázky se dávají znovu už po 10 minutách, takže člověk nemá ty hnusnější otázky nahromaděné nakonec. Navíc se sníží škoda způsobená tím, že člověk odejde, aniž by dokončil fázi drilu - otázek z fáze drilu průběžně ubývá.
2008-10-03
Ve zkoušecí aplikaci se zobrazuje, jestli jsme ve fázi učení nebo zkoušení. Pod otázkou se nyní zobrazují informace k této a předchozí otázce (počet opakování, počet chyb, snadnost/obtížnost, interval a podobně). U tlačítek pro zpětnou vazbu přidána zobrazitelná nápověda. Vybrané tlačítko je nyní odlišeno barevně (jo, barva je hnusná, třeba někdo vymyslí lepší :-).
2008-09-30
Zkoušecí aplikace nyní vypisuje, kolik času minimálně je třeba pro fázi učení. Fáze učení se taky vynutí tehdy, pokud uživatel některé otázky ve fázi zoušení zodpověděl chybně, ale pak se nepropracoval až k fázi zkoušení a odešel na déle než 8 hodin.
2008-08-02
Změněno uživatelské rozhraní pro zpětnou vazbu - místo combo boxu s popisky se používá šest tlačítek s mouse-over nápovědou. Přidány úpravy pro zařízení s menším rozlišením (PDA) - ukládá se do session při přihlášení (je tedy třeba se příhlásit z PDA znovu): používá se úspornější formát. Aplikaci je nyní možno pohodlně ovládat jak z klávesnice (klávesy 1-6 nebo q-y), tak myší a stylusem.
2008-07-02
V aplikaci Import zrušeno zadávání alternativ svislítkem, systém už nepotřebuje alternativy znát, protože se už výhradně používá hodnocení zpětnou vazbou. Opravena chyba při opakování importu po nalezení duplicity. Upraveny vysvětlující popisky v importovací aplikaci.
2008-06-27
Přidána aplikace Statistiky činnosti - info o čas věnovaném učení, o rozložení zpětné vazby, a o očekávané zátěži pro příští dny. Mimo jiné jsem zjistil, že momentálně je algoritmus dost daleko od očekávané 90% úspěšnosti. Statistiky jsou dost pomalé, asi bude třeba nějak vylepšit.
2008-06-04
Opravena chyba s načítáním poslední aktivní otázky. Aktivace otázek nyní probíhá speciální aplikací, která se snaží i odhadovat čas na zodpovězení aktivovaných otázek. Cílem je, aby chybně zodpovězené otázky byly zodpovězeny ještě ten den a ne později. Uživatelské rozhraní tohoto se asi ještě bude vyvíjet.
2008-05-30
Aplikace "log odpovědí" nyní zobrazuje i sumární informace k uživateli a otázce (úroveň, obtížnost, interval opakování, kdy příště odpovídat, atd.). Do "O této aplikaci" přidán seznam změn a náměty k přemýšlení.

Náměty k přemýšlení

Denní zátěž uživatele

Supermemo i Mnemosyne rozlišují fázi "zkoušení" (otázku vidím ten den poprvé, eviduje se zpětná vazba) a "učení" (ve "zkoušení" jsem odpověděl špatně; eviduje se jen "vím-nevím"). Momentálně z hlediska UI v tomto nerozlišujeme (je to tak i lepší, že člověk neví, jestli se ho program ptá na to slovíčko z mnoha podobných, "které tady bylo před chvílí").

Stávající přístup je špatný v tom, že pokud mám málo času a dlouhou frontu, tak vlastně i zapomenutá slovíčka vidím jen 1x denně a ke druhé odpovědi (fáze "učení") se už nepropracuju.

Čili problém je, když člověk má třeba 300 slovíček k zopakování ten den, a má čas třeba jen na 100 odpovědí. Možná by bylo korektnější aby uživatel toto řekl předem. Systém by pak dal třeba 80 slovíček ve fázi "zkoušení" a zbylých 20 odpovědí by ponechal pro fázi "učení" těch, které jsem ve "zkoušení" nezodpověděl dobře.

Pokud by člověk přece jen měl čas, mohl by říct "dalších 100 odpovědí" a dostal by dalších 80 slovíček. Což by sice bylo suboptimální z hlediska promíchání slovíček, ale holt při špatném odhadu uživatele se systém může chovat hůře. Pořád by to bylo asi lepší než teď. Ještě lepší by bylo zadávat přímo čas a systém by podle typické reakční doby toho jednoho uživatele a toho, jestli dnes máme na pořadu třeba otázky hodně za předpokládaným časovým limitem odhadl, kolik odpovědí tak uživatel v tom čase udělá a kolik z toho rezervovat pro fázi "učení".

Náhodné úpravy intervalu

Teď dělám to, že když vyjde "zopakovat tuto otázku za 15.4 dní", tak skutečný čas opakování ješte náhodně posunu o až +- 15 %. Možná by stálo za to mít funkci "dnes mám ještě čas" která by část otázek, které byly takto posunuty do budoucnosti přesunula na dnešek. Podobně by se mohlo zohlednit například to, že na daný den je naplánována příbuzná otázka už v této fázi. A konečně by se mohlo zohlednit to, že na daný den už mi z dřívějška bylo naplánováno příliš mnoho otázek.

Import otázek

Teď mám dvousloupcový importní soubor, kde generuju otázky oběma směry, takže jednoduše poznám už při generování příbuzné otázky. V otázce tak nemůže být znak nového řádku, což není úplně user-friendly. Budu také chtít více než dvě příbuzné otázky (Japonština: dva směry překladu, čtení Kanji, případně psaní Kanji, je-li slovo psáno jedním Kanji). Asi by to chtělo vymyslet lepší formát importu (fujXMLfujfuj) a možná předzpracování nechat na klienta.

O autorovi

Tohle zbastlil Jan "Yenya" Kasprzak někdy začátkem roku 2007. Kromě praktického využití pro zlepšení své slovní zásoby v Japonštině autor sledoval tyto cíle:

Rozcestník