Elektronická pošta

Peter Romančík, 524913@mail.muni.cz

Princíp fungovania

Off-line a primárne textová komunikácia.

Emailová adresa: local-part@domain : 524913@mail.muni.cz, foo.bar@[10.0.0.130]

Komponenty poštového systému

DNS MX záznamy

   
   aisa.fi.muni.cz.	1763	IN	A	147.251.48.1
   aisa.fi.muni.cz.	1290	IN	AAAA	2001:718:801:230::1
   aisa.fi.muni.cz.	1738	IN	MX	50 relay.muni.cz.
   
   

Zjednodušený príklad doručovania emailu:

 1. Užívateľ odošle prostredníctvom svojho MUA email. MUA správu naformátuje a pomocou protokolu SMTP odošle lokálnemu MSA.
 2. MSA zistí cieľovú adresu podľa adresy poskytnutej v SMTP správe. Dotaz na MX záznam pre doménu na DNS - preklad domain name na FQDN.
 3. MSA odošle pomocou protokolu SMTP správu na zistenú FQDN adresu. Server ktorý prijal správu (MTA) ju môže ďalej preposielať až kým sa správa nedostane server na ktorom sa nachádza požadovaná emailová schránka (relaying).
 4. MDA doručí správu do mailboxu popísaného v local-part emailovej adresy.
 5. Príjemca si správu vyzdvihne použitím protokolu IMAP alebo POP3

Spôsob ukladania správ

O ukladanie sa stará MDA. Existuje viacero spôsobov ukladania:

Protokoly

SMTP

Popisaný v RFC 5321. Komunikácia prebieha na porte tcp 25, v prípade zabezpečenej komunikácie na porte tcp 587 (465). Po nadviazaní spojenia prebieha komunikácia pomocou textových príkazov.

Správa sa skladá z:

Príklad komunkácie:
     
   S: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix
   C: HELO relay.example.org // inicializácia
   S: 250 Hello relay.example.org, I am glad to meet you
   C: MAIL FROM:<bob@example.org> // predanie obálky
   S: 250 Ok
   C: RCPT TO:<alice@example.com> 
   S: 250 Ok
   C: RCPT TO:<theboss@example.com> // môže byť špecifikovaný viacnásobne
   S: 250 Ok
   C: DATA // Bude nasledovať samotná správa
   S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
   C: From: "Bob Example" <bob@example.org>
   C: To: "Alice Example" <alice@example.com>
   C: Cc: theboss@example.com
   C: Date: Tue, 15 Jan 2008 16:02:43 -0500
   C: Subject: Test message
   C:
   C: Hello Alice.
   C: This is a test message with 5 header fields and 4 lines in the message body.
   C: Your friend,
   C: Bob
   C: . // ukončené riadkom s jedným znakom "."
   S: 250 Ok: queued as 12345
   C: QUIT
   S: 221 Bye
   {The server closes the connection}
     
    
Rozšírenia v podobe ESMTP.

POP3

IMAP

Formát správy

Popisaný v RFC 5322 (predtým 2822 a 822). Správa sa skladá z hlavičky a tela správy. Povolené su ASCII znaky 1 až 127(dnes už podpora UTF8 RFC 6532). Správa je rozdelená na riadky oddelené znakmi CRLF.

Telo

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Problém spamu

Nevyžiadaná pošta. Podľa štatistiky v roku 2022 tvoril spam približne 56.5% všetkých emailov. Najčastešjšou kategóriou je reklamný spam.

Open mail relay je MTA nakonfigurovaný tak, že umožňuje správu odoslať komukoľvek.

Techniky na potlačenie spamu:

Postfix

Open source MTA. Implementovaný ako množstvo služieb ktoré bežia na pozadí.

Konfigurácia:

Na sprístupnenie POP3/IMAP potrebujeme iný nástroj, napr. dovecot. Konfigurácia:

Literatura