Klasifikace provozu sítě

Adam Dobiáš, 451044@muni.cz

Obsah

Dátové toky

 • Parametre:
 • Quality of Service

 • Internet je navrhnutý ako spravodlivý a best effort.
 • Niektoré služby (VoIP, kriticke data, ...) potrebujú definovať parametre spojenia.
 • Mechanizmy:
 • Implementácia:
 • Fronty paketov

 • CBQ - Class Based Queueing
 • TBF - Token Bucket Filter
 • HTB - hierarchical token bucket
 • SFQ - Stochastic Fairenss Queueing
 • WFQ - Weighted Fair Queueing
 • PRIO
 • Bufferbloat

 • príliš veľké buffery na sieťových prvkoch
 • keď je potom na sieti problém, môže trvať dlho kým si to TCP uvedomí a zareguje
 • riešenie:
 • Monitoring

 • iftop
 • iptraf
 • Konfigurácia

 • Prevzaté z lartc.org.
 • Vytvoríme hierarchiu tried:
 • Pakety s markerom X (handle X fw) pošleme do danej fronty (classid Y:Z):
 • Priradenie markeru pomocou iptables:
 • Modelovanie Záťaže

 • iperf
 • Literatura