Síťové souborové systémy

Ondřej Kozák, 410070@mail.muni.cz

Obsah

Samba

RPC, portmapper/rpcbind

NFS

Automounter [14]

Další systémy

Literatura