SNMP a monitoring sítě

Jan Holman, 359291@mail.muni.cz

Obsah

Simple Network Management Protocol

L7 protokol pro monitorování a správu sítí a služeb. Umožňuje sbírat údaje o stavu jednotlivých zařízení / služeb, případně přenášet požadavky na změnu konfigurace.

Komponenty:

Typy zpráv:

Struktura SNMP PDU:
IP header UDP header version community PDU type request ID error status error index variable bindings

Autentizace:

Management Information Base

Proměnné se ve zprávách posílají jako OID (object identifier). OID tvoří stromový jmenný prostor, všechny identifikátory proměnných a dalších metadat pro účely SNMP jsou uložené v MIB. Každý podstrom a list v MIB se dá určit buď pomocí OID nebo názvu - překlad pomocí nástroje snmptranslate. Uzel v MIB je jmennou autoritou pro svoje přímé potomky.

OID

Například proměnná sysUpTime má OID 1.3.6.1.2.1.1.3:

sysUpTime OBJECT-TYPE
       SYNTAX TimeTicks
       ACCESS read-only
       STATUS mandatory
       DESCRIPTION
           "The time (in hundredths of a second) since the
           network management portion of the system was last
           re-initialized."
       ::= { system 3 }

Použití SNMP

net-snmp - balík programů pro práci se SNMP.

Součásti net-snmp:

Konfigurační soubory v adresáři /etc/smnp nebo /etc/smnpd - je možná různá konfigurace v závislosti na verzi protokolu, monitorovaném zařízení atd.

Další aplikace:

MRTG - grafový nástroj používající SNMP původně určený k měření zátěže na síti. Posílá periodické dotazy zařízením a získaná data vykresluje.

RRDtool - novější, silnější a složitější než MRTG, využívá round-robin databázi (konstantní velikost) dat závislých na čase a vytváří grafové výstupy. Frontend - například Cacti (PHP).

SmokePing - vizualizace síťových dat

Nagios - monitorovací systém pro síťové služby. Periodicky kontroluje stav služby. Na monitorovaném serveru může běžet nrpe démon, nagios potom pomocí něj vzdáleně spouští lokální skript, který vrací údaje o stavu služby - stavy OK, WARNING, CRITICAL (+ UNKNOWN). Stavy v nagiosu mají typ HARD a SOFT - po prvním zjištění problému služba přejde do SOFT stavu, nagios se pokusí dotaz několikrát zopakovat a potom přejde do HARD stavu. Podporuje posílání alertů přes mail nebo SMS. Nagios je velmi modulární a umožňuje psát vlastní rozšíření - viz například komunitn9 web Nagios Exchange.

Literatura