SNMP a další nástroje vzdálené správy zařízení

Vojtěch Polášek, 410266@mail.muni.cz

Obsah

Co je SNMP?

SNMP (Simple network management protocol) je protokol běžící na aplikační vrstvě, který slouží pro správu zařízení připojených k síti. SNMP nezahrnuje pouze samotný protokol, ale ke správné funkčnosti je třeba také podpora na koncovém zařízení a příslušný software. Pomocí SNMP mohou být sledována rozličná zařízení, od routerů, switchů, IP kamer a IP telefonů až po pracovní stanice a velké servery.

Zařízení používající SNMP se dělí na zařízení monitorovaná a monitorující. Na monitorovaném zařízení běží software nazývaný agent, na monitorujícím zařízení běží manager. Agent a manager mohou běžet i na stejném fyzickém zařízení.

Agent zpřístupňuje informace o konfiguraci, stavu služeb, účtování statistikách atd. skrze proměnné. Struktura dat je definována skrze Management information base (MIB). Jedná se o hierarchický jmenný prostor, kde má každá proměnná své OID. Proměnné mohou managerem být buď čteny nebo modifikovány.

V SNMP mohou probíhat následující typy komunikace:

Následující části zběžně popisují verze SNMP. Nejčastější verze SNMP, se kterými se dnes můžeme setkat jsou v1, v2c a v3, při čemž doporučuji používat v3 kvůli bezpečnosti.

SNMPv1

První RFC týkající se protokolu SNMPv1 se objevily v roce 1988. časem došlo k přepsání původních RFC. Aktuální jsou RFC1155, RFC1213 a RFC1157.

SNMPv1 specifikuje následující PDU, které zasílá manager agentovi: