PV077

UNIX - programování a správa systému II


Sylabus přednášky.
Slidy z přednášky

pv077.pdf


Vzorová řešení příkladů:
Jan "Yenya" Kasprzak