Požadavky na bakalářský projekt

Pokud máte zájem absolvovat bakalářský projekt pod mým vedením, prosím přečtěte sí pozorně následující text. O projekt se ucházejte pouze v případě, že proti navrženému postupu nemáte výhrady.
Témata na bakalářský projekt je možno rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou témata typu "projekt pro projekt", kde výstup z projektu nemá žádný další užitek pro někoho mimo vlastního řešitele. Dané téma bylo jistě již mnohokrát z různých stran opakovaně řešeno. Druhou skupinou témat jsou projekty, které by bylo dobré z nějakých důvodů zrealizovat, ale nikdo na ně neměl doposud čas. Moje projekty jsou výhradně toho druhého typu.

Jedná se tedy o věci, které bych rád udělal, ale nemám na ně čas. Myslím si že mám dostatečný vhled do problému na to, aby mi vyřešení nezabralo více než několik málo (<10) hodin. Mám-li místo vyřešení problému věnovat čas řešiteli bakalářského projektu, musí být spolupráce oboustranně výhodná. Zejména by projekt měl splnit tyto požadavky:


Jan "Yenya" Kasprzak