Elektronická pošta

Petr Velan, 255519@mail.muni.cz

Obsah

Úvod

Elektronická pošta je způsob offline komunikace.
Vznik ještě před internetem, rok 1965.
Původně pouze textové zprávy.
Denně je odesláno asi 300 miliard e-mailů, z toho kolem 90% spamu.

Komponenty poštovního systému

Princip SMTP

Směrování pošty

Formát zpráv

Formát zprávy

MIME

Příklad SMTP komunikace

telnet smtp.example.com smtp

	S: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix
	C: HELO relay.example.org
	S: 250 Hello relay.example.org, I am glad to meet you
	C: MAIL FROM:<bob@example.org>
	S: 250 Ok
	C: RCPT TO:<alice@example.com>
	S: 250 Ok
	C: RCPT TO:<theboss@example.com>
	S: 250 Ok
	C: DATA
	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
	C: From: "Bob Example" <bob@example.org>
	C: To: "Alice Example" <alice@example.com>
	C: Cc: theboss@example.com
	C: Date: Tue, 15 Jan 2008 16:02:43 -0500
	C: Subject: Test message
	C:
	C: Hello Alice.
	C: This is a test message with 5 header fields and 4 lines in the message body.
	C: Your friend,
	C: Bob
	C: .
	S: 250 Ok: queued as 12345
	C: QUIT
	S: 221 Bye
	{The server closes the connection}
	

Rozšíření:

Spam

Většinu e-mailové komunikace tvoří spam. Lze se mu bránit omezením přístupu k MTA a/nebo filtry v MDA.

Formát poštovních schránek v UNIXu

Poštovní klienti

Lokální pošta

Vzdálení klienti

SMTP servery

Nejrozšířenější SMTP servery:

Fedora 15 nabízí defaultně postfix, Debian exim4 (a dlouhodobě se na toto téma diskutuje).

Konfigurace serveru Postfix

Defaultní konfigurace by měla poskytovat základní funkčnost pro obecné systémy. Podrobné tutoriály jsou dostupné na webu postfixu.
Dva základní konfigurační soubory: master.cf a main.cf, typicky v /etc/postfix/

Některé volby v main.cf:

Doménový koš je schránka do které jsou směrovány zprávy, které patří dané doméně, ale neexistuje pro ně cílový účet.

Literatura