Domain Name System

Juraj Gargulák, xgarg@fi.muni.cz

Obsah

História

Ako DNS funguje

Typy DNS serverov

Typy záznamov

Resolver a jeho konfigurácia

DNS server a jeho konfigurácia

Bezpečnosť DNS

Literatúra