IP Next Generation (IPv6)

Peter Marál, 365399@mail.muni.cz

Obsah

Úvod

IPv6 internetový protokol, označovaný aj ako IP-protokol novej generácie zkratkou IPng. Protokol vyhral výberové konanie IETF. IPv4 bol špecifikovaný v RFC-760 v januáry 1980, táto špecifikácia bola v septembry 1981 upravená v RFC-791. Protokol IPv6 má v budúcnosti pozvoľna nahradiť protokol IPv4. Hlavnou motiváciou vytvorenia a prechodu na nový internetový protokol je nedostatok IP adries v protokole IPv4, hlavne v husto obývaných krajinách Ázie (India, Čína). Problém vyčerpania adries zmierňovalo nasadinie CIDR a NAT technológií. NAT však znemožňuje adresovanie počítača nachádzajúceho sa za ním. Čo znemožnuje niektoré aplikácie. Protokol IPv4 podporuje 4x109 adries, protokol IPv6 podporuje 3.4x1038 adries. Podpora pre protokol IPv4 sa predpokladá minimálne do roku 2025, to je čas na zavedenie nového protokolu a oprava nedostatkov. IPv6 je druhou verziou IP protokolu. IPv5 nebolo následníkom IPv4 išlo o experimentálny tokovo orientovaný streamingový protokol určený na podporu prenosu audia a videa. IPv6 je základom pre budúce rozširovanie internetu.

IPv6 hlavička, 40 bajtov
Verzia IP Trieda dát Indentifikácia toku dát
Dĺžka dát Ďalšia hlavička Počet hopov

IP adresa odosielateľa (128 b)

IP adresa príjemcu (128 b)

Zmeny

Najdôležitejšie zmeny v IPv6 oproti IPv4:

Adresovanie

Typy adries

IPv6 a DNS

V DNS sa namiesto záznamov typu A (pre IPv4) používajú záznamy typu AAAA. BIND má výbornú podporu IPv6 od verzie 9.x

    host1  IN   AAAA  2001:470:1f00:296::2 ; address for host1.ipv6-rules.com
  
a reverzné záznamy, kde ip adresa je zapísaná v obrátenom poradí po jednotlivých bajtoch v hexadecimálnej číselnej sústave.
    $ORIGIN 6.9.2.0.0.0.f.1.0.7.4.0.1.0.0.2.ip6.arpa.
    2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 IN   PTR   host1.ipv6-rules.com.
  

Konfigurácia

Statické nastavenie adresy pomocou nástroja ip:

Statické nastavenie východzej brány.

Autokonfigurácia radvd

Router advertisement daemon je program s otvorenými zdrojovými kódmi, ktorý zabezpečuje poskytovanie IPv6 služby pre bezostavovú autokonfiguráciu. Radvd rozosiela ohlašovacie správy (Router advertisement) v nahodných intervaloch. Podľa týchto správ počítač na sieti zistí v ktorej sieti sa nachádza a kde sa nachádza smerovač. Konfiguračný súbor sa normálne nachádza /etc/radvd.conf

interface eth0 { 
    AdvSendAdvert on;
    MinRtrAdvInterval 3; 
    MaxRtrAdvInterval 10;
    prefix 2001:0db8:0100:f101::/64 { 
        AdvOnLink on; 
        AdvAutonomous on; 
        AdvRouterAddr on; 
    };
};
Výsledok na stane klienta:
ip -6 addr show eth0 
3: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100 
  inet6 2001:0db8:100:f101:2e0:12ff:fe34:1234/64 scope global dynamic 
    valid_lft 2591992sec preferred_lft 604792sec 
  inet6 fe80::2e0:12ff:fe34:1234/10 scope link

Tunely

Tunelovanie je potrebné v prípade, že náš poskytovateľ nám neponúkne IPv6 konektivitu.
6to4 - jeden z najjednoduchších tunelov na konfiguráciu, potrebujeme ku nemu verejnú IPv4 adresu na stroji, ktorý bude slúžiť ako IPv6 tunel. IPv4 packet s vloženým protokolom číslo 41, sa odošle na najbližší 6to4 smerovač. IPv4 adresa 192.88.99.1 je vyhradená anycast adresa, ktorá je smerovaná na najbližší 6to4 router.

Fedora konfiguracia 6to4. Konfiguračný súbor: /etc/sysconfig/network

    echo "NETWORKING_IPV6=yes" >> /etc/sysconfig/network
    echo "IPV6_DEFAULTDEV=tun6to4">> /etc/sysconfig/network
  
Pridanie nastavení pre konkrétne sietové zariadenie, pripájajúce počítač do internetu.
    echo "IPV6INIT=yes" >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    echo "IPV6TO4INIT=yes">> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
  

Kompatibilita programov s IPv6

Je možné používať štruktúry pre IPv6 aj pre IPv4, čo značne uľahčuje používanie IP protokolov. Aplikácie sú popísané v getaddrinfo(3).

Literatura