Virtualizácia

Vladimír Opavský, xopavsk@fi.muni.cz

Obsah

Načo virtualizovať?

Typy virtualizácie

Nástroje

Literatura