Autentizační systémy -- Kerberos, PAM

Maroš Lipták, maros.liptak@mail.muni.cz

Obsah

Kerberos

Kerberos je sieťový autentizačný protokol. Umožňuje využívať jednotné prihlasovacie meno a heslo v rôznych systémoch, od operačných systémov až po webové aplikácie.

Kerberos vznikol na MIT, prvé tri verzie boli experimentálne, 4. verzia bola uvoľnená v roku 1987. Momentálne sa používa aktualizovaná verzia 5, ktorá je definovaná aj v RFC4120.

Vlastnosti

Architektúra

Inštalácia servera Kerberos v debiane

Inštalácia programov využívajúcich Kerberos na autentizáciu v Debiane

Programy môžu podporovať Kerberos natívne alebo cez PAM. Príklad štandardných služieb využívajúcich Kerberos: krb-ftpd, krb5-telnetd and krb5-rsh-server (všetky sa nachádzajú v repozitároch debianu).

Po nainštalovaní týchto služieb treba pridať do Kerberos servera nového užívateľa - aj služba vyžadujúca autentizáciu cez Kerberos musí byť užívateľ Kerbera. Toto pridanie sa vykonáva v kadmin konzole Kerbera cez tieto príkazy:

addprinc -policy service -randkey host/test.cz
pridá užívateľa host s náhodným heslom

ktadd -k /etc/krb5.keytab -norandkey host/test.cz
vytvorí súbor krb5.keytab, ktorý musí byť nakopírovaný na počítač, na ktorom beží služba využívajúca Kerbera

Inštalácia a využívanie klientskych aplikácií(konkrétne rsh), ktoré využívajú autentizáciu cez Kerberos v Debiane

Replikácia

V rozsiahlych systémoch s mnohými užívateľmi sa odporúča replikácia autentifikačného servera Kerberos. K tomu sa využíva master-slave replikácia cez príkaz kprop, ktorý je spúšťaný pomocou cronu (napr. každých 15 minút), aby zosynchronizoval master so slavom.

Heimidal vs. MIT Kerberos

Vzhľadom k zákazu používania Kerbera mimo USA(platil do roku 2000) bola vytvorená v Royal Institute of Technology v Švédsku voľná implementácia Kerbera - Heimidal. Heimidal je uvoľnený pod licenciou BSD, je plne kompatibilný s Kerberom verzie 4 a 5, až na utilitu kadmin(nie je súčasťou štandardu).PAM

PAM flexibilný mechanizmus umožňujúci programátorom odtieniť ich programy od autentifikačných procesov. V praxi program nemusí riešiť, či bude podporovať autentifikáciu pomocou hesla, kerberu alebo odtlačkov prstov.

PAM bol vyvinutý firmou SUN Microsystem, neskôr sa stal štandardným modulom unixových systémov. V súčasnosti je možné nájsť ho na AIX, HP-UX, Solaris, Linux, FreeBSD, Max OS X NetBSD, DragonFly BSD. Nenachádza sa v OpenBSD.

Programy, ktoré podporujú PAM sú zlinkované s knižnicou libpam.

Konfigurácia

Konfigurácia PAMu sa nachádza v /etc/pam.conf, prípadne môže byť rozdelená podľa programov v adresári /etc/pam.d.

Konfiguračný súbor obsahuje nastavenia v tvare:
skupina, riadiaca hodnota, modul a argument modulu

Napr:

     auth   prequired  pam_unix.so
     password required  pam_unix.so
     session  required  pam_unix_session.so
  

Literatura