DNS

Ivana Tomaničková, 143152mail.muni.cz

Obsah

DNS

 • Účel - zabezpečiť preklad IP adries na ľudsky zapamatateľné doménové adresy a naopak.
 • Struktúra - hierarchická, stromová. Doména nultého rádu (značí sa bodkou, pri vyhľadávaní sa nepíše, pri konfiguracii sa na ňu nesmie zabudnúť), doména prvej úrovne (cz), doména druhej úrovne (muni.cz).
 • Označenie - doménový názov može obsahovať iba písmena anglickej abecedy, čísla a pomlčku (nesmie byt nazačiatku alebo konci). BIND v. 9 na nespravny vstup neupozorní.
 • Princíp - dotaz smerujeme na koreňovú doménu ((a-m).root-servers.net), doménu nemusí poznať ale vráti nazvy autoritativných serverov, ktorých sa možeme ďalej opýtať na subdoménu...(Pozn. pre každú subdoménu existujú minimálne 2 autoritatívne DNS servery, ktoré poznajú odpoveď => rozloženie záťaže(cyklické dotazovanie), záloha.
 • Typy DNS serverov - primárny, sekundárny (musí byť synchronizovaný s primárnym), cachovací - uchováva si výsledky aj medzivýsledky dotazov, sprostredkuje odpoveď klientovi (koncovej stanici), TTL - kompromis medzi rychlou reakciou na zmenu a nezaťažovaním autoritatívnych serverov.
 • Typy záznamov

  DNS servery (BIND, djbdns)

  BIND - najpoužívanejšia implementácia doménového serveru - obsahuje zónové súbory:

  Príklad zónového súboru:

  $ORIGIN domena.cz.
  @       IN  SOA @ root.domena.cz. (2002101000 3H 15M 2W 1D)
         IN  NS  ns        ; autoritativni name servery
         IN  NS  ns.provider.cz.
         IN  MX  0 mailserver.domena.cz.
  www      IN  A  12.34.56.78   ; info. o pocitacich
  ftp      IN  A  12.34.56.79   ; v teto domene
  news     IN  CNAME odyseus.domena.cz.
  ...
  

  Reverzný záznam pre podsieť 12.34.56.0:

  $ORIGIN 56.34.12.in-addr.arpa.
  @       IN SOA @ root.domena.cz. (2002101000 3H 15M 2W 1D)
         IN NS  ns.domena.cz.
         IN NS  ns.provider.cz.
  78      IN PTR www.domena.cz.
  79      IN PTR ftp.domena.cz.
  ...            
  

  Pekný príklad named.conf pre BIND je na named.conf example

  DJBDNS - alternativa k BINDU, v zrovnávacej štúdii mal dokonca lepšie výsledky ako BIND. Viď Literatura

  Bezpečnosť

  BIND v chroot prostredí - BIND by nemal byť spúšťaný pod root užívateľom. Je dobré tiež umiestniť ho do samostatného koreňového adresára /chroot/named. Inštalácia zahŕňa aj vytvorenie užívateľa named. Pre kompiláciu v chrootovskom prostredí je vhodnejší BIND 9. (./configure && make)

  DNSSEC - zabezpečuje integritu dát, založený na asymetrickej kryptografii. Držiteľ domény vygeneruje súkromný a verejný klúč. Informácie o svojej doméne podpisuje súkromným kľúčom. Verejný kĺúč je publikovaný u nadradenej autority. Do options BINDu stačí pridať dva riadky: dnssec-enable yes; dnssec-validation yes; Klúč može byť uvedený staticky v konfiguračnom súbore. BIND od verzie 9.5 má DNSSEC zapnutý implicitne.

  Overenie funkčnosti

  - Na ladenie:
  - dig: dig @server name type
  - host: host jmeno|ip server
  - nslookup

  Literatura