Domain Name System

Jakub Talaš, talas@mail.muni.cz

Obsah

Historie DNS

Prvotní myšlenka identifikace počítačů v síti pomocí alfanumerických jmen vznikla už v dobách ARPAnetu. Když počet připojených strojů začal expandovat, přestalo být možné pamatovat si všechny číselné adresy. Bylo tedy potřeba vytvořit systém převádějící zapamatovatelnější jména na odpovídající adresy a zpět.
Na počítače tedy začal být (po FTP) distribuován soubor s číselnou adresou a jí odpovídajícím jménem . Na unixových strojích je to soubor /etc/hosts a používá se ve speciálních případech dodnes. Může vypadat například takhle:

127.0.0.1  localhost
10.0.0.70  proto07 proto07.lab.fi.muni.cz

Tato cesta byla však neudržitelná - při distribuci seznamů vznikaly nekonzistence a neaktuálnosti. Dalším stupněm byl centralizovaný systém, kde soubor hosts byl umístěn ve Stanfordském vývojovém centru, odkud si jej stroje stahovaly. Tento systém vydržel celých deset let. Překážkou pro další provoz byl opět nárůst uzlů sítě a tím i velikosti souboru. V roce 1983 Paul Mockapetris vymyslel DNS protokol (specifikace RFC 882 a RFC 883) a napsal jeho první implementaci. S několika změnami používáme tento systém dodnes.

Topologie DNS

Topologie DNS je postavena na stromovém modelu doménových jmen (hostnames). Doménu je možné označit jako jmenný prostor, kde je možné pojmenovávat bez ohledu na obsah ostatních domén (např. blabla.cz může být úplně nezávislé na blabla.sk a mohou spolu koexistovat). Na nejvyšší úrovni je tzv. top level doména - označována tečkou. Na druhé úrovni jsou domény státní (cz, sk, de,...) nebo speciální (com, name, biz, info,...). Domény jsou nezávisle na top level doméně nebo jiných doménách spravovány a delegovány, mohou v nich vznikat další subdomény. Tím je udržována potřebná distributivita celého procesu správy doménových jmen.

DNS transparentně pro uživatele překládá zapamatovatelné doménové jméno na IP adresu a zpět. Tím zajišťuje možnost komunikace pomocí alfanumerických jmen, bez znalosti IP adres. Mimo IP adresy (záznam typu A) DNS může poskytovat i záznamy jiných typů, např. MX záznam pro poštovní server domény, DNSKEY pro veřejný klíč DNSSEC (viz níže), CNAME pro kanonické jméno záznamu, AAAA pro IPv6 adresu.

Méně časté jsou dotazy pro zjištění hostname k zadané IP adrese - tzv. reverzní. Při těchto dotazech se obrací pořadí bajtů v adrese. K obrácené adrese pak připojí doménu in-addr.arpa a výsledné ?jméno? pak vyhledává standardním postupem. Přesný postup získání záznamu popisuje pěkně referát odkaz v poslední sekci.

DNS servery

Každou DNS zónu obsluhuje DNS server (běží na well-known portu 53), existují tyto typy:

Primární a sekundární name servery vracejí autoritativní odpověď. Cachovaná odpověď není autoritativní, ale většinou stačí. Pro konfiguraci klienta slouží např. soubory /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, /etc/host.conf

Software pro DNS

Berkeley Internet Name Domain (named) - BIND je nejpoužívanějším DNS serverem internetu. Byl vyvinut na kalifornské univerzitě v Berkeley, dnes se o jeho vývoj stará Internet Systems Consortium. Nejnovější verze obsahuje podporu pro IPv6, DNSSEC, podepisování transakcí, ukládání zónových souborů do databáze... Obsahuje také utilitku rndc, která dovoluje BIND lokálně nebo vzdáleně spravovat.
Bind obsahuje několik mechanismů pro zajištění bezpečnosti: umí běžet v chroot prostředí, umožňuje volbu uživatele a skupiny, pod kterými poběží. Ukládá konfiguraci v souboru /etc/named.conf

djbdns - populární "lehký" DNS server. Obsahuje několik nástrojů - pro resolvování, pro databázi, pro blacklisting.. unixový přístup dělení úkolů na samostatné programy.

unbound, nsd, ...

Zónový soubor

Jednoduchý příklad zónového konfiguračního souboru:

$TTL 3600    ; 1 hour default TTL
example.org.  IN   SOA   ns1.example.org. admin.example.org. (
                2006051501   ; Serial
                10800      ; Refresh
                3600      ; Retry
                604800     ; Expire
                300       ; Negative Reponse TTL
            )

; DNS Servers
        IN   NS   ns1.example.org.
        IN   NS   ns2.example.org.

; MX Records
        IN   MX 10  mx.example.org.
        IN   MX 20  mail.example.org.

        IN   A    192.168.1.1

; Machine Names
localhost    IN   A    127.0.0.1
ns1       IN   A    192.168.1.2
ns2       IN   A    192.168.1.3
mx       IN   A    192.168.1.4
mail      IN   A    192.168.1.5

; Aliases
www       IN   CNAME  example.org.
;prevzato z http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/network-dns.html

DNSSEC

Spatřily světlo světa v roce 2005 jako soubor tří RFC. Cílem DNSSEC je poskytovat ověřené informace z DNS. Využívá struktury veřejných a privátních klíčů pro podepisování záznamů. Privátní klíč je držen v tajnosti, jemu odpovídající veřejný klíč, je uložen v zónovém souboru domény pomocí záznamu DNSKEY. V takové doméně potom podepisujeme záznamy a jejich typy.

V zónovém souboru nadřazené domény je uložen jeho otisk, pokud důvěřujeme nadřazené doméně, můžeme se spolehnout na informace s poddomény. Doména .CZ je podepsaná, podpis kořenové zóny DNS bude zveřejněn 1. července 2010.
Další info: http://www.nic.cz/dnssec/
DNSSEC umí bind, unbound a nsd.

Cache poisoning

Je typ útoku na DNS, kdy dojde na cashing-only serveru k podvržení záznamu. Může se to stát chybou v DNS software a nedokonalou validací původu informace o záznamu. Ten potom ukazuje na útočníkem ovládanou IP adresu, kde se často skrývá např. malware. Řešením je DNSSEC, kontrola relevance záznamu v kontextu, kontrola koncového bodu (SSH) apod.

Literatura