Virtualizace

Michal Fabík, 172886@mail.muni.cz

Obsah

Použití

Typy virtualizace

Kontejnerová virtualizace

Není virtualizace v pravém slova smyslu. Běží jen jeden OS, nad kterým mohou existovat oddělená
prostředí pro jednotlivé procesy/skupiny procesů/aplikace.

Příklady:

Softwarová emulace HW

Lze takto podle potřeby vytvořit prakticky jakýkoli virtuální hardware, ale za cenu (velmi) nízkého výkonu.

Příklady:

Paravirtualizace

Virtuální prostředí není úplné - je využito podobnosti, resp. shody, některých komponent virtuálního a fyzického (hostitelského) stroje.
Není tedy možné provozovat paravirtualizovaný systém diametrálně odlišný od hostitelského. Hostitelský i paravirtualizovaný systém musí
být speciálně sestaven s podporou paravirtualizace - zpravidla nepoužitelné pro closed-source systémy.

Příklady:

Úplná virtualizace

Podle dokumentace projektu Xen: "Virtuální systém si není vědom toho, že je virtuální." (nepřesná citace.)

Dělení:

Příklady

Xen

Architektura:

	| App  |  App  |  App  | ...
    -----------------------------
    Domain0 | DomainU | DomainU | ...
    -----------------------------
    		 Hypervisor
    		 ----------
    		   HW

Projekt libvirt

Příklad použití:
    #include <stdio.h>
    #include <libvirt/libvirt.h>

    int main()
    {
        virConnectPtr conn;
        virDomainPtr dom;
        char *hv_uri;
        char *dom_desc;

        conn = virConnectOpen(NULL);
        hv_uri = virConnectGetURI(conn);
        printf("Connected to %s hypervisor\n", hv_uri);
        dom = virDomainLookupByName(conn, "mydomain");
        dom_desc = virDomainGetXMLDesc(dom, VIR_DOMAIN_XML_SECURE | VIR_DOMAIN_XML_INACTIVE);

        /* do something */

        virDomainShutdown(dom);
        virConnectClose(conn);

        return 0;
    }
Při překladu je potřeba přilinkovat knihovnu libvirt.a (přepínač -lvirt).

Literatura