Samba

Michal Fabík, 172886@mail.muni.cz

Obsah

Charakteristika

Samba je balík programů využívající FOSS (re)implementace protokolu SMB/CIFS a umožňující sdílení zdrojů (typicky diskového prostoru a tiskáren) z Unixového serveru (ne nutně) Windowsovými klienty.
Daemon smbd(8).
Poslední stabilní verze 3.4.3.

SMB - Server Message Block - síťový protokol aplikační vrstvy OSI modelu
CIFS - implementace Microsoftu z roku 1996 doplněná např. o podporu symbolických a tvrdých odkazů nebo velkých souborů.

Instalace

Balík samba (Debian, Fedora, Arch, ...), případně samba4 (Ubuntu Karmic, ... ?)

Konfigurace

/etc/smb.conf

Někde také jako /etc/samba/smb.conf.
Syntax:
[název_sekce] proměnná = hodnota
Řádky začínající '#' nebo ';' jsou komentáře.

Sekce v smb.conf:
Rezervované [global], [homes] a [printers], další můžeme pojmenovat podle uvážení a popisují jednotlivé sdílené diskové oblasti. ([beta], [fi], [world] atd.)

Některé proměnné sekce [global]:

Některé ostatní:

Je možné použít (mimo jiné) následující substituce:

/etc/smbpasswd

Formát podobný /etc/shadow. Obsahuje informace o uživatelích a jejich zašifrovaná hesla vytvořená/změněná pomocí smbpasswd(8).

Některé užitečné nástroje

Ukázka

/etc/smb.conf - Zdroj: http://www.reallylinux.com/docs/smb.conf

[global]
    workgroup = workgroup
    server string = Samba Server
    printcap name = /etc/printcap
    load printers = yes
    log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 50
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    dns proxy = no
    idmap uid = 16777216-33554431
    idmap gid = 16777216-33554431
    template shell = /bin/false
    username map = /etc/samba/smbusers
    winbind use default domain = no

[homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    writeable = yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    printable = yes

[tmp]
    comment = Temporary file space
    path = /tmp
    read only = no
    public = yes

[public]
    comment = Public Stuff
    path = /home/samba
    public = yes
    read only = yes
    write list = @staff

[pchome]
    comment = PC Directories
    path = /usr/pc/%m
    public = no
    writable = yes

[myshare]
    comment = Mary's and Fred's stuff
    path = /usr/somewhere/shared
    valid users = mary fred
    public = no
    writable = yes
    printable = no
    create mask = 0765

Literatura