IPv6

Pavel Zelenka, spajk@mail.muni.cz

Obsah

Co je IPv6

Internetový protokol verze 6 je protokol síťové vrstvy (network layer) referenčního modelu ISO/OSI, která se stará o směrování v síti a síťové adresování. IPv6 je následník současně nejrozšířenějsí verze 4 IP protokolu.
Proč nový protokol?

Historie

Kde je IPv5

IPv5 je skutečné označení pro Internet Stream Protocol. Šlo o experimentální protokol přenášející hlas, video a distribuované simulace. Byl popsán již v roce 1979 a později upraven některými dalšími RFCs. Byl connection-oriented, pro přenos používal pakety a dokonce garantoval Quality of Service (QoS). Veřejného použití se mu však nedostalo.

Vlastnosti

Hlavička IPv6 paketu

základní hlavička datagramu

Zápis adresy

Adresa podle protokolu IPv6 má 128 bitů a zapisuje se jako osm skupin čtyř hexadecimálních cifer oddělených dvojtečkou, například

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
Několik po sobě jdoucích nulových skupin je možné vynecha a psát místo nich jen dvě dvojtečky po sobě. V adrese může být jenom jedna dvojitá dvojtečka, jinak by adresa mohla být nejednoznačná.
2001:0db8::1428:57ab
V URL se IPv6 adresy zapisují obalené v hranatých závorkách, tak se od sebe jednoznačně odliší adresa a port.
https://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443/
Síťové prefixy se v IPv6 zapisují podobně jako v případě IPv4, tedy pomocí CIDR notace.
2001:0db8:1234::/48

Způsoby doručování

Podobně jako v IPv4 se v IPv6 používá především unicast - to odpovídá end-to-end struktuře internetu. Módy doručování jsou následující:

Adresování

Konfigurace v Linuxu

Pro zajištění správné funkcionality v Linuxu je prvním krokem mít v jádře zakompilovánu podporu IPv6. Potom lze IPv6 rozhraní konfigurovat obvyklým způsobem pomocí ifconfig a route.

ifconfig eth0 inet6 add fec0::30
route -A inet6 add default fec0::1

Tunel vytvoříme pomocí příkazu iptunnel. Tím vytvoříme IPv6-to-IPv4 rozhraní, které nakonfigurujeme ho pomocí ifconfig.

iptunnel add 6to4 mode sit remote 10.0.90.1 local 10.0.90.2 ttl 8
ifconfig 6to4 up
ifconfig 6to4 add fec0:0:0:90::2
route -A inet6 add fec0:0:0:90::/64 dev 6to4

Chceme-li, aby Linuxový stroj fungoval jako router, musíme na něm zprovoznit radvd - démona zpracovávajícího zprávy typu router advertisement a router solicitation.

emerge -v radvd
Vytvoření tunelu po registraci na TunnelBroker.net
ifconfig sit0 up
ifconfig sit0 inet6 tunnel ::216.66.80.30
ifconfig sit1 up
ifconfig sit1 inet6 add 2001:470:1f0a:155c::2/64
route -A inet6 add ::/0 dev sit1

Literatura