Virtualizácia

Martin "DevelX" Jurča, develx@mail.muni.cz

Obsah

Prečo virtualizácia?

Úrovne virtualizácie

Rozdelenie podľa miery virtualizácie:

Rozdelenie podľa typu virtualizácie:

Virtuálne disky

  • COW - Copy-on-write - ušetrí miesto na disku ak viacero VM zdiela rovnaký obraz disku
  • QCOW - formát QEMU - snapshot, kompresia (zlib), šifrovanie (AES)
  • raw
  • vvfat - virtual vfat
  • komerčné riešenia (?)
  • Literatura